Beschermd monument

Tempeliershoeve: boerenwoning en omwalling

Beschermd monument van tot heden

ID
14379
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14379

Besluiten

Tempeliershoeve met omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 14-01-1993  ID: 2465

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de hofstede Tempeliershoeve, meer bepaald de woning en de resterende omwalling.Waarden

Hofstede zogenaamd Tempeliershoeve met deels bewaarde omwalling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als zijnde een exponent van de baksteenarchitectuur, aansluitend bij de late baksteengotiek van de kuststreek;

artistieke waarde

de artistieke waarde voor wat de binten als binnenafwerking betreft;

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: als mogelijkerwijs voormalig kasteel van de Heren van Zuydpene;

volkskundige waarde

gezien de benaming: in de volksmond genoemd Tempeliershoeve.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tempeliershoeve

Eikhoekstraat 59-61 (Vleteren)
Historische hoeve gelegen ten zuiden van de dorpskom, mogelijk eertijds kasteel van de "heren van Zuydpene", daterend uit 16de eeuw, vermoedelijk in 19de eeuw omgebouwd tot hofstede. De site omvat de grosso modo omwalde boerenwoning (het voormalig kasteel) en de ten zuidwesten gelegen hoeve, het voormalig neerhof. Woonhuis gelegen ten noorden van het erf, op rechthoekig grondplan met overhoekse toren ten zuidoosten, van acht ankertraveeƫn en twee bouwlagen.