Beschermd monument

Herenhuis Den Lombaert

Beschermd monument van 16-04-2004 tot heden

ID
14391
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14391

Besluiten

Gebouwen in Brugge
definitieve beschermingsbesluiten: 16-04-2004  ID: 4212

Beschrijving

Het herenhuis Den Lombaert te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Voormalig huis Den Lombaert of Den Wouckere, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een pand dat de woon- en de leefkwaliteit van de gegoede klasse illustreert.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een pand met een prestigieuze lijstgevel, karakteristiek voor het 18de-eeuwse classicisme, gebouwd door meester-metselaar E. Goddyn. Achter dit imposante monumentaal herenhuis gaat de geschiedenis van enkele eeuwen schuil.

artistieke waarde

Een typisch voorbeeld van een herenhuis met een bijzonder rijk aangekleed interieur uit de 18de eeuw met onder meer landschappen van de toonaangevende 18de-eeuwse kunstenaar Jan Garemijn (1712-1799). Het imposant trappenhuis, de vestibule getypeerd door bijzonder fraai uitgewerkte Corinthische kapitelen en een enfilade van drie rijk aangeklede salons aan de straatzijde zijn typerend voor de 18de eeuw.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Herenhuis Den Lombaert

Langestraat 21 (Brugge)
Voormalige herenwoning gebouwd omstreeks 1767 in opdracht van Charles le Gillon in plaats van een breedhuis met traptoren, zie kaart van Marcus Gerards (1562). 1828: wijzigen korfbogige koetspoort gevat in een risaliet en bekroond door een driehoekig fronton en optrekken van koetshuis. Latere toevoegingen. Huidig uitzicht resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1993-1994 naar ontwerp van architecten C. Lebbe en J. Vermeersch (Brugge).