Beschermd monument

Instituut Sint-Franciscus en klooster der Grauwe Zusters Penitenten

Beschermd monument van 26-01-1987 tot heden

ID
14411
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14411

Besluiten

Geografisch pakket Poperinge
definitieve beschermingsbesluiten: 26-01-1987  ID: 2280

Beschrijving

Het Instituut Sint-Franciscus en klooster der Grauwe Zusters Penitenten te Poperinge is beschermd als monument. Het poortgebouw en de omheiningsmuur langsheen de Komstraat zijn eveneens opgenomen in de bescherming als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
"om architectuurhistorische reden, gezien alle typische bestanddelen van een kloostercomplex, grosso modo daterend uit de 18de en de 19de eeuw, bewaard zijn, die tevens getuigen van de architecturale evolutie in de kloosterarchitectuur aansluitend bij de stedelijk architectuur uit die tijd."
"om cultuur-historische en socio-culturele redenen omwille van de voorgeschiedenis: gesticht in 1413 onder impuls van de adellijke familie de Montmorency als caritatieve instelling."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000534, Geografisch pakket Poperinge (S.N., 1987).


Waarden

Het klooster der Grauwe Zusters Penitenten te Poperinge is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Instituut Sint-Franciscus en klooster der Grauwe Zusters Penitenten

Bruggestraat 14, Komstraat 9A (Poperinge)
In 1413 werd het klooster gesticht onder impuls van de adellijke familie de Montmorency, volgens de regel van de orde der penitentie. De zusters legden zich vermoedelijk aanvankelijk toe op de verzorging van pestlijders. Later volgde ook onder meer onderwijs. Dit laatste resulteerde in de uitbouw van het huidige schoolcomplex. Het huidige gebouwencomplex uit de 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw is gelegen binnen de driehoek Bruggestraat, Paardenmarkt en Komstraat.