Beschermd monument

Arbeiderswoning

Beschermd monument van tot heden

ID
14414
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14414

Besluiten

Geografisch pakket Poperinge
definitieve beschermingsbesluiten: 26-01-1987  ID: 2280

Beschrijving

De arbeiderswoning in de Casselstraat te Poperinge is beschermd als monument. De bescherming omvat het dubbelhuis met een straatgevel van drie gekoppelde traveeën met een driedelige kozijnconstructie van een voormalige winkelpui met centrale deur gekoppeld aan twee vensters. De aanpalende arbeiderswoning ten zuiden met een straatgevel van vier traveeën werd in hetzelfde beschermingsbesluit eveneens beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
"om architectuurhistorische en sociaal-culturele redenen als zijnde een zeldzaam wordend voorbeeld van 19de-eeuwse eenlaagshuisjes met streekgebonden karakter."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000534, Geografisch pakket Poperinge (S.N., 1987).


Waarden

De arbeiderswoning is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Arbeiderswoningen

Casselstraat 81-85 (Poperinge)
Lage arbeiderswoningen; nummer 83 en 85, vermoedelijk voormalige buurtwinkeltjes te zien aan de puien.