Beschermd monument

Gasthuis

Beschermd monument van 26-01-1987 tot heden

ID
14417
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14417

Besluiten

Geografisch pakket Poperinge
definitieve beschermingsbesluiten: 26-01-1987  ID: 2280

Beschrijving

Het gasthuis te Poperinge is beschermd als monument. De bescherming omvat onder andere de kapel met doorgang onder het doksaal, de omlopende L-vormige kloostergang, de sacristie en de voormalige refter.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
"om historische en socio-culturele redenen, als zijnde oorspronkelijk een caritatieve instelling."
"om architectuurhistorische reden, gezien het oudst bewaard gedeelte bestaande uit de straatvleugel en haaks aanleunend voormalig reftergedeelte, opgetrokken in een typische lokale baksteenstijl."
"om artistieke reden, als zijnde het behouden interieur van de kapel met barokaltaar en lambrisering."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000534, Geografisch pakket Poperinge (S.N., 1987).


Waarden

Het gasthuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gasthuis

Gasthuisplein 1, Gasthuisstraat 3, 3A (Poperinge)
Oorspronkelijk fungeerde het pand als passantenliedengasthuis onder de leiding van kloosterzusters. Oudst bewaard gedeelte met grosso modo T-vormige plattegrond, omvattend een kapel met kloostergang, een sacristie en een voormalig reftergedeelte. De huidige gebouwen dateren uit het vierde kwart van de 17de eeuw, de 18de eeuw en de 20ste eeuw.

Is de omvattende bescherming van

Orgel kapel van het Gasthuis

Poperinge (Poperinge)
Orgel uit de tweede helft van de 18de eeuw, mogelijk een werk van de Rijselse orgelbouwer Jean-Joseph vander Haeghen. Rond 1870 (?) werd het instrument totaal gerenoveerd door Jacobus-Philippus Forrest (Geluveld). Herstellingen en lichte transformatie door Jules Anneessens (Menen) in het Interbellum. In de jaren 1970 werd het orgel op andere locaties ondergebracht vanwege de restauratie van de gasthuiskapel.