Beschermd monument

Burgerhuis De Munter

Beschermd monument van 15-07-1986 tot heden

ID: 1442   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1442

Besluiten

Huys van de Vrouwe van Spagne, Huis de Munter, College de Hoge Heuvel en domein 's Sestich
definitieve beschermingsbesluiten: 15-07-1986  ID: 2171

Beschrijving

Huis De Munter is beschermd als monument. Het pand bestaat uit de 18de-eeuwse Baelemansvleugel met voorgevel uit 1850, en de 15de- of 16de-eeuwse Golijn Virulivleugel, en maakte aanvankelijk deel uit van het domein van de familie Van ’t Sestich.Waarden

Het huis De Munter, de Baelemansvleugel en de Golijn Virulivleugel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Huis 't Sestich en College van de Hoge Heuvel

Naamsestraat 69-71 (Leuven)
Het college van de Hoge Heuvel werd gesticht in 1683. De woon- en bouwgeschiedenis van de site klimt op tot rond 1400, toen het huis De Spiegel werd gebouwd, later huis ’t Sestich genoemd. De overige bebouwing dateert uit de 16de, 17de en 18de eeuw.