Burgerhuis De Munter

Beschermd monument van 15-07-1986 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Naamsestraat
Locatie Naamsestraat 69 (Leuven)
Alternatieve naam Baelemansvleugel en Golijn Virulivleugel

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/266.1
  • OB000586

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Huis 't Sestich en College van de Hoge Heuvel

Naamsestraat 69-71, Leuven (Vlaams-Brabant)

Het college van de Hoge Heuvel werd gesticht in 1683. De woon- en bouwgeschiedenis van de site klimt op tot rond 1400, toen het huis De Spiegel werd gebouwd, later huis ’t Sestich genoemd. De overige bebouwing dateert uit de 16de, 17de en 18de eeuw.

Beschrijving

Huis De Munter is beschermd als monument. Het pand bestaat uit de 18de-eeuwse Baelemansvleugel met voorgevel uit 1850, en de 15de- of 16de-eeuwse Golijn Virulivleugel, en maakte aanvankelijk deel uit van het domein van de familie Van ’t Sestich.

Waarden

Het huis De Munter, de Baelemansvleugel en de Golijn Virulivleugel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.