Beschermd monument

Oogkliniek en neus-, oor- en keelkliniek met bijgebouwen

Beschermd monument van 04-10-2010 tot heden

ID: 14420   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14420

Besluiten

Oogkliniek en neus-, oor- en keelkliniek met bijgebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-10-2010  ID: 4766

Beschrijving

De oude oogkliniek en oude neus-, oor- en keelkliniek te Brugge, zijn beschermd als monument.Waarden

Oude oog kliniek en oude neus-, oor- en keelkliniek met bijgebouwen, heden in gebruik als het Bruggemuseum Archeologie en Museumdiensten Sint-Jan, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De voormalige kliniek heeft een historische waarde als zijnde een merkwaardig en gaaf gebleven voorbeeld van een oogkliniek zoals die in het begin van de 20ste eeuw werd geconcipieerd naar alle toen gangbare normen en nieuwe inzichten.
Het vormt een schakel in de gestage uitbreiding van het hospitaal gestart als middeleeuwse instelling, uitgebreid in 1856-1858 met nieuwe ziekenzalen, een kliniek voor terminaal zieke vrouwen in 1885-1892, een kraamkliniek in 1908-1910 en de afdeling voor neus-, oor- en keel ziekten in 1932.
Tevens blijkt de historische waarde uit de 16de-eeuwse gevels aan de Mariastraat en de aansluitende, daarop geïnspireerde gevel als Kunstige Herstelling uit 1932, de trapgevels uit de 17de en de 19de eeuw en tuitgevels aan de Goezeputstraat met 17de-eeuwse kern en van circa 1500.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De kliniek heeft een architectuurhistorische waarde als zijnde een merkwaardig en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een hospitaalgebouw uit het begin van de 20ste eeuw met kenmerkende planaanleg.
Als verwezenlijking en ontwerp van de Ieperse architect Jules Coomans, opgeleid in de Gentse Sint-Lucasschool, centrum van de neogotiek.
Als typisch Brugse laatgotische en neogotische architectuur in verankerde baksteen waarin de 16de-eeuwse Brugse types met verschillend uitgewerkte traveenissen, versierd met maaswerk en met gebruik van kruiskozijnen worden toegepast.
Als typisch Brugse 16de-eeuwse architectuur met gebruik van de Brugse types met verschillend uitgewerkte traveenissen en de daarop geïnspireerde gevel van 1932 als late uiting van de traditionele en behoudsgezinde politiek wat betreft de architectuur in de binnenstad.
Als typisch 17de-eeuwse trapgevels die mede het uitzicht van de Brugse binnenstad bepalen.
Als typisch voorbeeld van Brugse, bakstenen gevels met uitkragende bovenbouw zoals die in de 17de eeuw vaak voorkomt en met een gevel van circa 1500 met doorlopende traveenissen, een voorbeeld van het vroegste Brugse geveltype.

artistieke waarde

Als zijnde een zuiver voorbeeld van de Brugse neogotiek geïnspireerd op 16de-eeuwse Brugse voorbeelden waarvan de architectuur een verzorgde uitvoering heeft in het metselwerk, maaswerk, smeedwerk, schrijnwerk, detaillering.
Als voorbeeld van late neogotiek stilistisch aansluitend bij de 16de-eeuwse gevelrij.
Als uiting van sobere 17de- en 19de-eeuwse architectuur bij de trapgevels.
Als voorbeeld van een typische 17de-eeuwse gevel met uitkragende bovenbouw en met doorlopende traveenissen, kruiskozijnen en maaswerk van circa 1500.

sociaal-culturele waarde

Als een beeldbepalend en dominerend volume, aan straatzijde gelegen schuin tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk en met uitzicht op de Dijver. Aan binnenkoerzijde waar het bouwblok van het vroegere beddenhuis de sfeer en afbakening van de binnenkoer in belangrijke mate mee bepaalt.
Als gaaf bewaarde getuige van de hospitaalbouw en meer in het bijzonder van een oogkliniek uit het begin van de 20ste eeuw. Als behandeling- en herstellingsplaats, tot 1976, voor een groot aantal mensen heeft dit gebouw voor de plaatselijke gemeenschap een sterke symbolische betekenis.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Sint-Janshospitaal kraaminrichting

Mariastraat 44 (Brugge)
Oorspronkelijk vier woonhuizen uit uit het eerste kwart van de 16de eeuw. Begin 19de eeuw gebruikt door het hospitaal, heden ingenomen door het Museum voor Archeologie en enkele stadsdiensten. In 1913 worden, naar ontwerp van architect A. De Pauw (Brugge), achter de 16de-eeuwse gevels nieuwe gebouwen opgericht, oude kern, zie gebinte. Breedhuizen van samen twaalf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (daktegels).


Stadswoning

Mariastraat 44 (Brugge)
Diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (vlaamse pannen). Gevel van circa 1500.