Beschermd monument

Burgerhuis

Beschermd monument van 26-01-1987 tot heden

ID
14421
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14421

Besluiten

Geografisch pakket Poperinge
definitieve beschermingsbesluiten: 26-01-1987  ID: 2280

Beschrijving

Het burgerhuis, sinds 1982 herbestemd als stadsarchief van Poperinge, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt:
"om architectuurhistorische en artistieke redenen, als zijnde een typisch Poperings burgerhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw met een interessante gevelordonnantie."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000534, Geografisch pakket Poperinge (S.N., 1987).


Waarden

Het dubbelhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis

Guido Gezellestraat 3 (Poperinge)
Stadsarchief sinds 1982. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak met mechanische pannen en hanggoot, uit de tweede helft van de 18de eeuw.