Beschermd monument

Hoeve Drie Linden

Beschermd monument van 17-07-2012 tot heden
ID: 14435   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14435

Besluiten

Hoeve De Drie Linden
definitieve beschermingsbesluiten: 17-07-2012  ID: 5059

Beschrijving

De hoeve de Drie Linden te Sint-Michiels, is beschermd als monument.


Waarden

Hoeve zogenaamd de Drie Linden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een historische hoevesite, oorspronkelijk vermeld als achterleen van het kasteel van Tillegem en afgebeeld op een kaart van circa 1660 met een duidelijke opper- en neerhofstructuur. Het woonhuis bewaart elementen die vermoedelijk teruggaan tot de 16de eeuw. De schuur is fasegewijs tot stand gekomen en bestaat uit een 18de-eeuws gedeelte en een uitbreiding bestaande uit een dubbel wagenhuis van circa 1907.
Het historisch belang van de hoeve wordt geïllustreerd door de omvang van de gaaf bewaarde volumes van het boerenhuis en de schuur.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een historische hoeve bestaande uit een opvallend boerenhuis dat een 16de-eeuwse kern bewaart onder meer af te lezen van de natuurstenen plint, de natuurstenen kruiskozijnen en hoekblokken. Het boerenhuis bestaat uit twee volumes onder afzonderlijke zadeldaken en wordt getypeerd door de witbeschilderde verankerde bakstenen gevels opengewerkt met onder meer een rondboogvormige deuropening en rechthoekige muuropeningen voorzien van houten kruiskozijnen en kleine roedeverdeling.
Als zijnde een historische hoeve met een uitzonderlijk lange dwarsschuur die dateert van circa 1800, werd in het begin van de 20ste eeuw uitgebreid met een dubbel wagenhuis. De dwarsschuur bewaart een interessante interne structuur met onder meer de behouden inrichting van de paardenstal, de bewaarde kapconstructie en de bewaarde tasruimte.

sociaal-culturele waarde

De hoeve met een beeldbepalende ligging langs de Jagerstraat is een voorbeeld van een achterleen van het kasteel van Tillegem en al dusdanig een illustratie is van de leef- en wooncultuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Drie Linden

Jagersstraat 56 (Brugge)
Jagersstraat nr. 56. Hoeve de "Drie Linden", zogenaamd naar drie linden die circa 1900 op het erf stonden; voorheen "(De) Beerke(ns)". Oorspronkelijk wordt de hoeve vermeld als achterleen van het kasteel van Tillegem. Op een figuratieve kaart van circa 1668 (verzameling Franchoo) wordt de hofstede vrij imposant afgebeeld. Het neerhof, onmiddellijk palend aan de straatkant, is toegankelijk