Pastorie Sint-Niklaasparochie

Beschermd monument van 19-02-2013 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Koolkerke
Straat Arendstraat
Locatie Arendstraat 14 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/2027.1
  • 4.01/31005/2180.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Niklaasparochie

Arendstraat 14, Brugge (West-Vlaanderen)

Pastorie bij de Sint-Niklaaskerk opgenomen in het dorpsgezicht "Sint-Niklaaskerk, kerkhof en pastorie" vastgelegd bij M.B. van 9/06/1995. Volgens Wintein lag de pastorie al sinds de 17de eeuw ongeveer op deze plaats.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie bij de Sint-Niklaaskerk te Koolkerke, is beschermd als monument.

Waarden

Pastorie van Koolkerke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een gaaf bewaard voorbeeld van een pastorie, die als gevolg van het Concordaat van 1801, volgens een gevelsteen in 1876 wordt heropgebouwd. Zeker sinds de 17de eeuw stond op deze locatie een pastorie, doch de huidige zou na afbraak van de vorige circa 1870, in 1876 zijn herbouwd op een iets meer westelijk gelegen site.
Dat er in de jaren 1876 een nieuwe pastorie wordt gebouwd getuigt van de grote opbloei van het parochiaal leven in die periode, het bouwjaar 1876 is aangegeven in een gevelsteen verwerkt in het dakvenster.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een representatief voorbeeld van een pastorie uit de tweede helft van de 19de eeuw, gelegen in een eerder landelijk deelgebied van Brugge. De pastorie sluit aan bij het bekende en traditionele dubbelhuistype van vijf traveeën, twee bouwlagen en twee kleine aanbouwen met een lessenaarsdak. De gevel is een verankerde bakstenen lijstgevel in combinatie met natuurstenen elementen onder meer voor het beklemtonen van de geblokte ontlastingsbogen van de rechthoekige muuropeningen, voor de driehoekige frontonbekroning van het centraal bovenvenster en voor de uitwerking van het centraal dakvenster.
Als zijnde een pastorie in het dorpscentrum van Koolkerke, die een plaats inneemt binnen de evolutie en de typologie van de pastoriebouw. De dubbelhuisopstand van vijf traveeën en twee bouwlagen is typisch voor de 19de eeuw. Het is stilistisch een uitzonderlijk voorbeeld in het oeuvre van provinciaal architect Pierre Buyck.

sociaal-culturele waarde

De pastorie maakt deel uit van een historisch gegroeide dorpskern die bestaat uit de pastorie, de kerk, het kerkhof en het dorpsplein. Tussen deze elementen bestaat er een sterke visuele band.
De pastoor, als één van de belangrijkste figuren in het traditionele Vlaamse dorp en zijn woonst die dit belang uitstraalt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.