Godshuis van de bakkers: woonhuis

Beschermd monument van 14-01-1994 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Brugge
Deelgemeente Brugge
Straat Kruitenbergstraat
Locatie Kruitenbergstraat 14 (Brugge)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31005/469.1
  • OW000396

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Godshuis van de bakkers

Kruitenbergstraat 14, Zwarteleertouwersstraat 22-26, Brugge (West-Vlaanderen)

Oorspronkelijk locatie van het godshuis van de bakkers, zogenaamd de "Bakkersrente". Gesticht circa 1469 en na toestemming van de bisschop van Doornik, bouw van een kapel met godshuis voor behoeftige en bejaarde leden van het ambacht.

Beschrijving

Het woonhuis behorende tot het godshuis van de bakkers te Brugge, is beschermd als monument.

Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

Als zijnde een 18de-eeuws complex bestaande uit drie godshuizen en woonhuis met classicistische gevels, gebouwd voor het bakkersambacht en heden ten dage nog steeds deze zinvolle tweeledige functie vervullend.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.