Beschermd monument

Godshuis van de bakkers: woonhuis

Beschermd monument van 14-01-1994 tot heden

ID: 14461   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14461

Besluiten

Woning en godshuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 14-01-1994  ID: 2600

Beschrijving

Het woonhuis behorende tot het godshuis van de bakkers te Brugge, is beschermd als monument.Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als zijnde een 18de-eeuws complex bestaande uit drie godshuizen en woonhuis met classicistische gevels, gebouwd voor het bakkersambacht en heden ten dage nog steeds deze zinvolle tweeledige functie vervullend.

volkskundige waarde

Als zijnde een 18de-eeuws complex bestaande uit drie godshuizen en woonhuis met classicistische gevels, gebouwd voor het bakkersambacht en heden ten dage nog steeds deze zinvolle tweeledige functie vervullend.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Godshuis van de bakkers

Kruitenbergstraat 14, Zwarteleertouwersstraat 22-26 (Brugge)
Oorspronkelijk locatie van het godshuis van de bakkers, zogenaamd de "Bakkersrente". Gesticht circa 1469 en na toestemming van de bisschop van Doornik, bouw van een kapel met godshuis voor behoeftige en bejaarde leden van het ambacht.