Hoeve Capellehof

Beschermd monument van 29-10-1999 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Ledegem
Deelgemeente Rollegem-Kapelle
Straat Sint-Jansplein
Locatie Sint-Jansplein 10 (Ledegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/36010/600.1
  • OW001344

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Capellehof

Sint-Jansplein 10, Ledegem (West-Vlaanderen)

Historische pachthoeve van het voormalige leengoed Rollegem, waarvan de geschiedenis nauw samenhangt met het ontstaan van Rollegem-Kapelle. Gelegen ten noorden van de kerk.

Beschrijving

Hoeve Capellehof, met name de boerenwoning, het poortgebouw, de stalvleugel en de dwarsschuur te Rollegem-Kapelle, is beschermd als monument.

Waarden

De hofstede het Capellegoed, met name het boerenhuis, poortgebouw, stalvleugel en dwarsschuur, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde historisch nauw samenhangend met de ontstaansgeschiedenis van Rollegem - Kapelle.
Als een vrij gaaf bewaard gebleven semi-gesloten hoevecomplex met voornamelijk 19de-eeuws uitzicht, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 13de eeuw. Het complex wordt getypeerd door de gaaf bewaarde volumes en bouwmaterialen zijnde onder meer de beraapte straatgevel van het boerenhuis; het visueel belangrijk poortgebouw tegenover de kerk en de bakstenen stal vleugel zijde Schoolstraat.
Als merkwaardig boerenhuis gedateerd door middel van muurankers 1702 en met mogelijk oudere kern van 1623 confer de balksleutel binnenin. De waarde van het woonhuis zit onder meer vervat in de behouden kenmerken: volume en indeling, de fraai uitgewerkte muurankers op de westelijke zijgevel en de interieurelementen.
Als zijnde vrij gaaf bewaarde hoeve-omgeving bestaande uit omliggend weiland en siertuin met streekeigen beplanting ten noordoosten.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde samen met de kerk hét structureel- en beeldbepalend element in de dorpskom.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.