Beschermd monument

Hoeve 't Groot Schardouw: oude delen

Beschermd monument van 22-10-2001 tot heden
ID: 14486   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14486

Besluiten

Hoeves met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-2001  ID: 3764

Beschrijving

De oude delen van de hoeve 't Groot Schardouw namelijk erf, omwalling, poortgebouw, boerenwoning, dwarsschuur en stalling te Sint-Eloois-Winkel, zijn beschermd als monument.


Waarden

Hoeve 't Groot Schardouw zijnde erf, omwalling, poortgebouw (met uitsluiting van de rechts bij het poortgebouw aansluitende recentere stalling), boerenhuis, dwarsschuur en stalling, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als symbool voor de plaatselijk belangrijke heerlijkheid Scardauwe, met als eerste archiefvermelding 1290.
Als gaaf bewaard voorbeeld van een omwald erf met bewaarde 18de- en 19de-eeuwse gebouwen.
Als monumentaal poortgebouw met jaarankers 1772 en verweerd natuurstenen wapenschild van de familie Van der Gracht.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve 't Groot Schardouw

Groenedreef 1 (Ledegem)
Losse, lage bestanddelen van donkere baksteen onder pannen zadeldaken - onder meer overstekende dakranden-, rondom een onverhard erf met vaalt; gekasseide stoepen. Onverharde zuidelijke erfoprit tussen schuur en stal.