Beschermd monument

Site Van Coillie: boomzagerij, olieslagerij en maalderij

Beschermd monument van 09-07-1996 tot heden

ID: 14495   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14495

Besluiten

Boomzagerij, maalderij en olieslagerij Van Coillie
definitieve beschermingsbesluiten: 09-07-1996  ID: 3074

Beschrijving

De boomzagerij, maalderij en olieslagerij van het gecombineerd bedrijf Van Coillie te Lichtervelde, zijn beschermd als monument met inbegrip van de bedrijfsgebouwen en alle toestellen, werktuigen en materialen door aard en bestemming verbonden aan het voornoemd bedrijf, inclusief het spoor voor de zaagslede en de bekleding van het erf.Waarden

Het gecombineerd bedrijf omvattende een boomzagerij, een maalderij en een olieslagerij Van Coillie; met inbegrip van de bedrijfsgebouwen en alle toestellen, werktuigen en materialen door aard en bestemming verbonden aan het voornoemd bedrijf, inclusief het spoor voor de zaagslede en de bekleding van het erf, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als uiterst interessant, goed bewaard en nog functionerend voorbeeld van een combinatie van drie bedrijfjes waarvan de technische uitrusting verwijst naar een bepaalde fase - voornamelijk te situeren in het interbellum - in de technologische en economische ontwikkeling van deze landelijke bedrijfjes gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw en dit met bijzondere verwijzing naar waardevolle elementen zoals de autonome opwekking van elektriciteit, de aanwezigheid van twee soorten dieselmotoren, de geïntegreerde Duitse oliepersen, de aanwezigheid van zowel een koude als een warme maalcyclus en de volledig uitgeruste boomzagerij.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Site Van Coillie: boomzagerij, olieslagerij en maalderij

Statiestraat 179 (Lichtervelde)
Industrieel-archeologische site op plaats van vroegere houten staakmolen, zogenaamd "molen Devos" (1856-1919). Combinatie van drie landelijke bedrijfjes typerend voor de economische en technologische ontwikkeling van de eerste helft van de 20ste eeuw, voornamelijk uit het interbellum.