Beschermd monument

Site Van Coillie: twee burgerhuizen in neogotische stijl

Beschermd monument van 01-10-2002 tot heden

ID: 14496   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14496

Besluiten

Woonhuizen met bakoven
definitieve beschermingsbesluiten: 01-10-2002  ID: 3932

Beschrijving

De twee quasi identieke woonhuizen in streekeigen neogotische stijl behorende tot de site Van Coillie te Lichtervelde, zijn beschermd als monument.Waarden

De woonhuizen inclusief bakoven horende bij de beschermde site Van Coillie (boomzagerij, maalderij en olieslagerij), met inbegrip van de verbindings- of afsluitmuur in het verlengde van de voorgevels, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als voorbeelden van twee woningen die met het oog op de huisvesting van de uitbaters van een ambachtelijk bedrijf met gecombineerde functies, respectievelijk in 1921 en 1928 in een historiserende architectuur met Brugse invloed werden opgetrokken. Het zijn tevens materiële getuigen van de opvattingen van kleine ondernemers te lande inzake de (traditionele) bouwstijl die bij hun sociaal imago paste. Hieruit blijkt tevens dat de opdrachtgevers in 1928 méér in een woning konden of wilden investeren dan in 1921: dit weerspiegelt de algemene economische evolutie in de periode 1918-1929. De woningen zijn zeer beeldbepalend in het straatbeeld.

industrieel-archeologische waarde

Als voorbeelden van twee woningen die met het oog op de huisvesting van de uitbaters van een ambachtelijk bedrijf met gecombineerde functies, respectievelijk in 1921 en 1928 in een historiserende architectuur met Brugse invloed werden opgetrokken. Het zijn tevens materiële getuigen van de opvattingen van kleine ondernemers te lande inzake de (traditionele) bouwstijl die bij hun sociaal imago paste. Hieruit blijkt tevens dat de opdrachtgevers in 1928 méér in een woning konden of wilden investeren dan in 1921: dit weerspiegelt de algemene economische evolutie in de periode 1918-1929. De woningen zijn zeer beeldbepalend in het straatbeeld.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Site Van Coillie: neogotische burgerhuizen

Statiestraat 177, 181 (Lichtervelde)
Twee quasi identieke woonhuizen in streekeigen neogotische stijl, naar ontwerp van Thierry Nolf (Torhout) en respectievelijk gedateerd anno 1921 en 1928.