Beschermd monument

Decanale kerk Sint-Jacobus-de-Meerdere: romaanse doopvont

Beschermd monument van tot heden

ID
14497
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14497

Besluiten

Parochiekerken Sint-Jacob-de-Meerdere en Sint-Catharina: romaanse doopvonten
definitieve beschermingsbesluiten: 22-10-2001  ID: 3763

Beschrijving

De romaanse doopvont in de Sint-Jacobuskerk te Lichtervelde, is beschermd als monument.Waarden

De Romaanse doopvont in de Sint-Jacobuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

Als artistieke getuige van een belangrijk liturgisch gebruik- sacrament -binnen het christelijke geloof tijdens de 12de eeuw.
Als representatief voor het kunstambacht en de kunstmarkt tijdens de 12de eeuw, transport van Doornikse beeldhouwkunst over het Scheldegebied.

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:
Als de oudst gekende Romaanse doopvont van Doornikse school (internationaal).
Als enig waardevolle materiële relict van de Romaanse kerk te Lichtervelde.
Als belangrijk typologisch specimen van een Romaanse doopvont met vierkante kuip en vijf steunen.
Als kwalitatief artistiek specimen van beeldhouwkunst van de Romaanse kunst in het Scheldegebied, Doornikse school. Gestileerde symboliek in laag reliëf.
Als uniek middeleeuws liturgisch object en specifieke middeleeuwse iconografie.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Decanale kerk Sint-Jacobus-de-Meerdere

Kerkplein zonder nummer (Lichtervelde)
Georiënteerde kruisbasiliek te midden van grastuin begrensd door een laag bakstenen muurtje geritmeerd door postamenten, met gebruik van arduin voor plint en topstuk.