Beschermd monument

Bioscoop De Keizer

Beschermd monument van 05-02-2013 tot heden
ID: 14498   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14498

Besluiten

Cinema De Keizer met cultuurgoederen
definitieve beschermingsbesluiten: 05-02-2013  ID: 5108

Beschrijving

Bioscoop De Keizer te Lichtervelde, is beschermd als monument inclusief de cultuurgoederen.Waarden

Cinema De Keizer (inclusief cultuurgoederen) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De cinema De Keizer is het laatste én representatief én gaaf bewaard voorbeeld van een vroeg 20ste-eeuwse dorpscinema met volledig origineel interieur en projectiekamer. De cinema is ondergebracht in een herenwoning met oude 18de-eeuwse kern die na de Eerste Wereldoorlog omgebouwd werd tot cinemazaal Onder impuls van Gerard Debaillie kent cinema De Keizer een grote bloei na de Tweede Wereldoorlog.
Het pand is een gaaf bewaard en representatief voorbeeld van een herenhuis, met oudere 18de-eeuwse kern. Ontworpen als herberg met later toegevoegde brouwerij is het pand in de jaren 1920 omgebouwd tot cinemazaal.
De projectiekamer is een in situ bewaard voorbeeld van de technische evolutie van films spelen in het interbellum. Deze gaaf bewaarde dorpscinema met nog volledig werkende technische uitrusting is een getuige van de manier waarop de film zijn intrede deed in Vlaanderen. Het getuigt van vooruitstrevend technisch inzicht, dat tot op heden nog steeds bruikbaar is.

industrieel-archeologische waarde

De technische installatie (zie lijst cultuurgoederen) in de projectiekamer is de originele en nog steeds operationele installatie. Het getuigt van de toenmalige technische inzichten en kennis inzake film en projectie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De inkom van de cinema bewaart nog het oorspronkelijk loket waar filmtickets konden aangekocht worden. De vloer is voorzien van cementtegeltjes en de toegang tot de zaal is voorzien van een dubbele deur kenmerkend voor de jaren 1930. Een trap met opengewerkte treden geeft toegang tot de zaal bestaande uit een podium met filmscherm, een parterre en balkon.
De achterliggende cinemazaal heeft een gaaf bewaard interieur in originele staat, onder andere houten klapstoelen bekleed met rode pluche, originele lambrisering waarboven een wandbekleding uit de jaren 1950 en bijhorende lichtarmaturen.

volkskundige waarde

In het pre-televisie tijdperk werd het leven gekruid door een groot aantal lokale cinema's. Het was een volwaardig onderdeel van het leven van de gewone man, en derhalve van grote volkskundige waarde.

sociaal-culturele waarde

Geboortehuis van beeldhouwer Albert Termote, zie gedenkplaat (°1887- + 1978). Termote wordt gerekend tot de Nieuwe Haagse school. Hij is vooral bekend van zijn monumentale bronzen ruiterbeelden. Hij maakte ook diverse portretten, oorlogsmonumenten 1940-1945 en kerkelijke werken, waarvoor hij het ridderschap in de Orde van Gregorius de Grote in de Civiele Klasse kreeg.
De komst van de film was een medium dat een breed publiek kon bereiken én boeien. Het was tevens het eerste medium dat toegankelijk voor alle lagen uit de maatschappij. Het groeide uit tot dé belangrijkste vorm van entertainment na de Tweede Wereldoorlog. Het weerspiegelt hoe de gewone man aan vrijetijdsbesteding deed. Dankzij de inzet van de familie Debaillie werd deze cinema dé referentie voor film in de ruime omgeving.
Het is de enige gaaf bewaarde inpandige cinemazaal in West-Vlaanderen, met het intieme karakter van een 19de-eeuwse toneelzaal en aldus representatief voor de overgang naar de 20ste-eeuwse bioscoopcultuur.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Bioscoop De Keizer

Neerstraat 11-13 (Lichtervelde)
Bioscoop zogenaamd "De Keizer". Geboortehuis van de beeldhouwer Albert Termote (1887-1978), zie gedenkplaat.