Beschermd monument

Windmolen 't Merelaantje

Beschermd monument van 15-02-2016 tot heden
ID: 14499   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14499

Besluiten

Windmolen 't Merelaantje en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-02-2016  ID: 5929

Beschrijving

Deze bescherming betreft de windmolen 't Merelaantje (het perceel waarop de molen gelegen is).Waarden

De windmolen 't Merelaantje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

In 1930-1931 werd de korenmolen 't Merelaantje op het kasteeldomein Ter Waere in Gistel gebouwd in opdracht van Alfred Ronse 1876-1962l. In 1938 werd 't Merelaantje in opdracht van Ronse overgebracht naar Slijpe (Middelkerke). In 1973-1974 werd de molen naar Londerzeel verplaatst. De staakmolen op torenkot geheten 't Merelaantje. is op constructief vlak uitzonderlijk en voor zijn tijd experimenteel. 't Merelaantje is een kleine staakmolen op een torenkot In het torenkot is een stalen geraamte voorzien om de molenkast en de twee kruisplaten waarop de staak rust, te ondersteunen. De maalstoel en het luiwerk bevinden zich in het torenkot In de molenkast zitten een gietijzeren molensas, met een ijzeren contragewicht dat als vliegwiel dient. een vang en een schuine lantaarn. Binnen Vlaanderen kan de molen enkel vergeleken worden met de Merelaan. Door zijn band met de Merel aan, is 't Merelaantje een getuige van een van de · eerste pogingen om elektriciteit op te wekken met windkracht. 't Merelaantje toont de innovatiedrang en zin voor experiment die in deze kantelperiode industriëlen, investeerders en politici bezielden.

historische waarde

De windmolen 't Merelaantje is een getuige van de rol die de bouwheer, Alfred Ronse, gespeeld heeft op een kantelpunt in de geschiedenis van de molens. Bovendien stond hij model voor de Merelaan en is als dusdanig mede getuige van de zoektocht van de vroeg-20ste-eeuwse molenliefhebber Alfred Ronse om een nieuwe functie, namelijk elektriciteitsopwekking, te vinden voor de Vlaamse molens. 't Merelaantje hoort bij de laatst gebouwde windmolens in het land. Aan de nieuwbouw van molens kwam rond 1935 een einde als gevolg van de concurrentie van de gemechaniseerde meelbedrijven. 't Merelaantje vormt zodoende een laatste schakel in een eeuwenlange evolutie van de windmolen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen 't Merelaantje

Holle Eikstraat 34 (Londerzeel)
Staakmolen op een torenkot, de molenkast met staart en het gaande werk werden gebouwd in 1930-1931, in 1973 werd de molen verplaatst naar de huidige locatie.