Pastorie Sint-Trudoparochie

Beschermd monument van 19-08-1985 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Landen
Deelgemeente Laar
Straat Heuvelhofstraat
Locatie Heuvelhofstraat 4 (Landen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24059/141.1
  • OB000477

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Trudoparochie

Heuvelhofstraat 4, Landen (Vlaams-Brabant)

Dubbelhuis met twee verdiepingen en wolfsdak, gedagtekend 1736. Voorgevel gewijzigd en bepleisterd tijdens de 19de-20ste eeuw. Tot de bijgebouwen behoort een dwarsschuur.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de pastorie van de Sint-Trudoparochie, uit 1736. Tot de beschermde bijgebouwen behoort een dwarsschuur van 1781. De pastorie is met de onmiddellijke omgeving ook als dorpsgezicht beschermd.

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.