Beschermd stads- of dorpsgezicht, ondersteunend

Windmolen 't Merelaantje: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, ondersteunend van tot heden

ID
14500
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14500

Besluiten

Windmolen 't Merelaantje en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 15-02-2016  ID: 5929

Beschrijving

Deze bescherming betreft de omgeving van de windmolen 't Merelaantje (zonder het perceel waarop de molen zelf gelegen is). De molen zelf werd apart beschermd als monument.Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Windmolen 't Merelaantje

Holle Eikstraat 34 (Londerzeel)
't Merelaantje is een kleinschalige 20ste-eeuwse korenmolen, van het type houten staak- of standaardmolen op een torenkot. In 1930-1931 werd de molen in Gistel op het kasteeldomein Ter Waere gebouwd in opdracht van Alfred Ronse door molenbouwer Charles Peel. In 1973 werd de molen verplaatst naar de huidige locatie.