Beschermd monument

Clublokaal van roeiclub of Sport Nautique

Beschermd monument van 28-07-2011 tot heden
ID: 14503   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14503

Besluiten

Clubhuis Sport Nautique met conciërgewoning
definitieve beschermingsbesluiten: 28-07-2011  ID: 4846

Beschrijving

Het clublokaal van de roeiclub of van de zogenaamde Sport Nautique te Sint-Andries, is beschermd als monument.


Waarden

Het clubhuis van de Sport Nautique met conciërgewoning, gebouwd op een talud, maar zonder de zuidwestelijke aanbouw, buitentrappen en achterliggende houten loods, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als belangrijke getuige van de groeiende belangstelling en de democratisering voor en van het sportleven, in het bijzonder de roeisport, dat vanaf de tweede helft van de 19de eeuw ingang vindt.
Als nagenoeg gaaf en oorspronkelijk bewaard gebleven clubhuis van 1908-1913 dat na meer als 100 jaar nog steeds zijn oorspronkelijke functie heeft behouden.
Als van oudsher een markant oriëntatiepunt met beeldbepalende ligging aan het kanaal weerspiegeld in een gebouw, uniek in zijn soort voor Vlaanderen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als illustratie van een pittoreske vorm van vrijetijdsarchitectuur, opgericht in 1908-1913 inspelend op de toenemende interesse voor het beoefenen van sport, in het bijzonder de roeisport.
Als ontwerp van de Brugse architect Etienne Timmery die hier in de romantische zogenaamde Chaletstijl afwijkt van de traditionele architectuur in de Brugse binnenstad.
Als uniek voorbeeld van een nutsgebouw van 100 jaar oud met een typologie eigen aan de specifieke eisen van een roeivereniging en waarvan de verschillende functies duidelijk afleesbaar zijn.

sociaal-culturele waarde

Als illustratie van een gebouw, inspelend op de vrijetijdsbeleving in de verder evoluerende democratisering van de maatschappij in de 20ste eeuw met de sport als een belangrijke vorm van ontspanning.
Als beeldbepalend gebouw dat voor de Brugse bevolking gaandeweg als de Sport Nautique een begrip is geworden.
Als belangrijke ontmoetings- en ontspanningsplaats ook voor niet-roeiers en passanten.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Clublokaal van roeiclub of Sport Nautique

Waggelwater 4 (Brugge)
Waggelwaterstraat nr. 4. Clublokaal van roeiclub of z.g. "Sport Nautique". Oorspronkelijk gevestigd langs de Komvest. Na de uitvoering van het plan Stübben verhuisde de vereniging naar de vaart Oostende-Brugge-Gent. Dankzij een milde schenker konden ze een stuk grond verwerven aan het Waggelwater. In 1911-1912 werd een clublokaal gebouwd in een soort chaletstijl. Breedhuis van drie t