Beschermd monument

Stadhuis van Torhout

Beschermd monument van 29-11-1943 tot heden
ID: 14511   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14511

Besluiten

Stadhuizen van Torhout en Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 29-11-1943  ID: 98

Beschrijving

Het stadhuis van Torhout, is beschermd als monument.Waarden

Het stadhuis te Torhout is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Stadhuis van Torhout

Markt 1 (Torhout)
Statig vrijstaand stadhuis op rechthoekig grondplan met alternerend gebruik van rode baksteen voor opgaand metselwerk en gele baksteen voor constructieve en decoratieve elementen.