Beschermd monument

Burgerhuis Kaplote

Beschermd monument van 20-12-2011 tot heden
ID: 14515   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14515

Besluiten

Woning Kaplote
definitieve beschermingsbesluiten: 20-12-2011  ID: 4906

Beschrijving

De tweewoonst Kaplote te Wingene, is beschermd als monument.Waarden

Zogenaamde Kaplote is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De woning zogenaamd Kaplote behoort tot het gaaf bewaard bouwkundig erfgoed van het dorpscentrum van Wingene dat samen met de Sint-Amanduskerk op diverse historische kaarten wordt afgebeeld wat wijst op het belang van de site. De oorspronkelijk omwalde woning heeft een kern die zeker teruggaat tot de 17de eeuw en die de oorspronkelijke vakwerkstructuur achter de bakstenen 18de-eeuwse voorgevel bewaart. De uitbouw achteraan is verweven met de initiƫle vakwerkbouw en een getuige van de bouwevolutie.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Als zijnde een zeldzaam en gaaf bewaard voorbeeld van een woning met 18de-eeuwse bakstenen buitengevels waarachter een kern schuil gaat die zeker teruggaat tot de 17de eeuw. Deze oorspronkelijke constructie is opgetrokken uit vakwerk, wat blijkt uit het grotendeels bewaard vakwerk geraamte met baksteen- en leemvulling.
Het interieur wordt gekenmerkt door een balkenroostering opgebouwd uit moer- en kinderbalken. De moerbalken bewaren mooi geprofileerde balksleutels en korbelen. Zeer uitzonderlijk zijn de vrij uitgebreide muurschilderingen bestaande uit een brede decoratieve band onder de zoldering en eronder afzonderlijke panelen met onder meer de voorstelling van een molen en een landelijke woning.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde een voorbeeld van een gaaf bewaarde woning met een kern die zeker teruggaat tot de 17de eeuw die werd verhoogd in de 18de eeuw en uitgebreid in de 19de eeuw en als dusdanig een relict is van de bouwevolutie en levenswijze doorheen de tijd.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Burgerhuis Kaplote

Kaplotestraat 1, 3, 15 (Wingene)
Tweewoonst (nummers 1-3) oorspronkelijk deel uitmakend van een eenheidsbebouwing van drie woningen met onder meer nummer 15. Ingeplant op een ruim perceel, deels omhaagd met hulst.