Beschermd monument

Hoeve Ooievaarsnest: boerenwoning

Beschermd monument van 28-01-1994 tot heden

ID: 14526   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14526

Besluiten

Hoeve 't Kapelhof, herenhoeve 't Ooiveaarsnest met omgeving, dorpskom van Vinkem en Wulveringem en gehucht 't Zwaantje
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 28-01-1994  ID: 2604

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de boerenwoning van hoeve 't Ooievaarsnest. Het erf en de omgeving van de herenhoeve zijn als dorpsgezicht beschermd.Waarden

Het boerenhuis van de herenhoeve 't Ooievaarsnest is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde

historische, historische in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: als zijnde een merkwaardige 19de-eeuwse boerenwoning met oudere kern en interessant interieur, representatief voor deze vanouds belangrijke herenhoeve.

historische waarde

historische, historische in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: als zijnde een merkwaardige 19de-eeuwse boerenwoning met oudere kern en interessant interieur, representatief voor deze vanouds belangrijke herenhoeve.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve Ooievaarsnest

Sikkelstraat 11 (Veurne)
Oorspronkelijk omwalde hoeve met losse bestanddelen onder zadeldaken rondom grotendeels begraasd erf. Ten noorden en ten oosten, nog deels met bomen afgezoomde resten van omwalling. Mooie inplanting ten zuiden van het kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen. Bakstenen stoepen; recentere geplaveide stoep voor het boerenhuis afgezet met ijzerdraad en toegangshekje.