Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gehucht 't Zwaantje

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
14529
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14529

Besluiten

Hoeve 't Kapelhof, herenhoeve 't Ooiveaarsnest met omgeving, dorpskom van Vinkem en Wulveringem en gehucht 't Zwaantje
definitieve beschermingsbesluiten: 28-01-1994  ID: 2604

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat het gehucht 't Zwaantje.Waarden

Het gehucht 't Zwaantje is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als zijnde een typische, vroegere handelsnederzetting in de vorm van lintbebouwing met voornamelijk 19de-eeuws uitzicht aan de bocht van het kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen.

sociaal-culturele waarde

als zijnde een typische, vroegere handelsnederzetting in de vorm van lintbebouwing met voornamelijk 19de-eeuws uitzicht aan de bocht van het kanaal Veurne-Sint-Winoksbergen.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gehucht 't Zwaantje

Zwaantje (Veurne)
Landelijk gehucht ontstaan als handelsnederzetting aan het kanaal Veurne - Sint-Winoksbergen, reeds afgebeeld op de Ferrariskaart (1771-1778). Het gehucht is beeldbepalend gelegen in het landschap in de kromming van een gekasseide straat aan het vermelde kanaal en bestaat uit een rijtje van afwisselend arbeiderswoningen, voormalige herbergen onder meer van het type afspanning en kleine hoeven, voornamelijk daterend uit de 19de eeuw of begin van de 20ste eeuw. Typerend is de opeenvolging van de ten opzichte van de rooilijn licht in- en uitspringende lijstgevels van twee of één bouwlagen onder zadeldaken.

Is de omvattende bescherming van

Afspanning

Zwaantje 4 (Veurne)
Voormalige herberg volgens beschilderde puilijst. Type afspanning van herberg-boerenhuis met achtergelegen erf en hoevegebouwen. Erftoegang rechts van het boerenhuis. Boerenwoning met vijf traveeën + rechts drie opkamertraveeën van één bouwlaag onder doorlopend en kort overstekend zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit het eerste kwart van de 19de eeuw (?). Verankerde baksteenbouw.


Arbeiderswoningen

Zwaantje 6-7 (Veurne)
Telkens drie traveeën van één bouwlaag onder gebogen zadeldak met kort overstekende dakrand, uit de eerste helft van de 19de eeuw.


Eenheidsbebouwing uit de 19de eeuw

Zwaantje 10-11 (Veurne)
Eenheidsbebouwing inspringend ten opzichte van de rooilijn; deels bewaarde bakstenen stoep.


Herberg

Zwaantje 19 (Veurne)
Breedhuis van vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Langgestrekte hoeve

Zwaantje 13 (Veurne)
Hoevetje met boerenhuis aan straatzijde en achterliggend erf. Erftoegang via poortje tussen hekpijlers met piramidaal topstuk, opgenomen in muur rechts van het boerenhuis. Boerenwoning aanleunend bij het langgestrekte type met links klein schuurtje, thans stal. Twee staltraveeën links en boerenwoning met twee opkamertraveeën links + drie traveeën van respectievelijk een (stal en opkamer) en twee bouwlagen onder zadeldaken (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), rechts afgewolfd bij hoger gedeelte.


Langgestrekte hoeve

Zwaantje 22 (Veurne)
Hoevetje van het langgestrekte type; rechts boerenhuis + stal + links dwarsschuurtje. Deels begraasde stoep.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.