Beschermd monument

Kasteel Hernieuwenburg

Beschermd monument van tot heden

ID
14556
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14556

Besluiten

Kasteel Hernieuwenburg met omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 09-01-1985  ID: 2008

Beschrijving

Het Kasteel Hernieuwenburg is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het kasteel Hernieuwenburg met omwalling als volgt werd gemotiveerd:
"19de-eeuws kasteel in neo-Lodewijk XVI-stijl, gebouwd op een vrijwel rechthoekige plattegrond met drie bouwlagen onder mansardedak (dakkapellen en osse-ogen), aan weerszijden voorzien van een lage symmetrische aanbouw die beëindigd is met een borstwering met siervazen. De voor- en achtergevel (zeven traveeën) zijn gemarkeerd door een licht vooruitspringend middenrisaliet van drie traveeën, bekroond door een driehoekig fronton, waarin wapenschild tussen heraldische leeuwen en loofwerk.
Aan de voorzijde is deze risaliet bijkomend gemarkeerd door een kleine bordes waarvan de ranke gietijzeren zuiltjes een terras schragen met ijzeren leuning. De bepleisterde en beschilderde lijstgevels zijn aan de vier zijden geopend door veelvuldige, rustig geritmeerde rechthoekige ramen. De benedenverdieping heeft pseudo-bossagewerk, terwijl borstweringen op de verdiepingen respectievelijk versierd zijn met een pseudo-balustrade met festoenen. Medaillons met strik en guirlandes komen voor op de hoekpenanten van het gebouw en van de risalieten. Een gecanneleerde fries beëindigt de gevels, aan de risalieten is deze rijk gedecoreerd met festoenen tussen consoles.
Een ruime hal geeft toegang tot een rijk salon met classicistische decoratie. Verder: kamer met neo-Vlaamse renaissance wandbekleding; een (geschilderde) trap met trappaal en leuning in Lodewijk XVI-stijl; overblijfselen van een huiskapel; verscheidene plafonds met lijstwerk; mooie brede deuren met panelen en lijstwerk; marmeren schouwen."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000469, Kasteel Hernieuwenburg met omwalling, advies KCML (1985).


Waarden

Het kasteel Hernieuwenburg met omwalling is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Hernieuwenburg, Gemeentehuis van Wielsbeke

Rijksweg 314 (Wielsbeke)
Kasteel en omwalling beschermd als monument bij B.V.E. van 09/01/1985.