Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Petrus

Beschermd monument van 23-07-1993 tot heden
ID: 14565   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14565

Besluiten

Parochiekerk Sint-Petrus
definitieve beschermingsbesluiten: 23-07-1993  ID: 2546

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Petrus te Ledegem is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Petruskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu historisch-artistieke waarde: als goed voorbeeld van een bedehuis in een zuivere 18de-eeuwse classicerende stijl, gebouwd in één korte periode van 1764-1771.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Petrus

Plaats 5 (Ledegem)
Naar het oost-westen georiënteerd bedehuis, omringd door plantsoen met leilinden ten oosten, en parking. Ommuurd en beboomd kerkhof opgeruimd in 1950-1951.


Is de omvattende bescherming van

Orgel kerk Sint-Petrus

Ledegem (Ledegem)
De auteur van het oorspronkelijke instrument van circa 1830 is Pierre van Peteghem (Gent). In 1922 of kort ervoor werd het orgel totaal gerenoveerd door Jules Anneessens (Menen).