Herberg Sint-Hubert

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 11-05-1994 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Jabbeke
Deelgemeente Jabbeke
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 13 (Jabbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/31012/309.1
  • 4.02/31012/312.1
  • DW000592
  • OW000674

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herberg Sint-Hubert

Dorpsstraat 13, Jabbeke (West-Vlaanderen)

18de-eeuwse dorpsherberg "Sint-Hubert", beschermd als dorpsgezicht bij M.B. van 11 mei 1994.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De herberg Sint-Hubert te Jabbeke is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de herberg en het perceel waarop het hoekhuis is gelegen.

In het beschermingsdossier wordt de historische en sociaal-culturele waarde van café Sint-Hubert als volgt gemotiveerd: "als zijnde een in kern 18de-eeuwse afspanning en bovendien een zichtbepalend element in de dorpskom."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000592, café Sint-Hubert (S.N., 1994).

Waarden

Het hoekhuis is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

sociaal-culturele waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.