Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Brixius: toren en voorgevel middenschip

Beschermd monument van tot heden

ID
14569
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14569

Besluiten

Gebouwen in de provincie West-Vlaanderen
definitieve beschermingsbesluiten: 26-11-1942  ID: 49

Beschrijving

De toren en voorgevel van het middenschip van de Sint-Brixiuskerk te Ooiegem, zijn beschermd als monument.Waarden

De toren en de voorgevel van het middenschip van de Sint-Pieterskerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Brixius

St.-Brixiusplein zonder nummer (Wielsbeke)
Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfasen en -stijlen in zich draagt, met onder meer vroeggotische toren en westgevel, eind 17de-eeuwse noordbeuk en neogotische 19de-eeuwse zuidbeuk en aanpassingen.