Beschermd monument

Drietrapssluis

Beschermd monument van 10-06-1999 tot heden

ID
14570
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14570

Besluiten

Drietrapsluis
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3447

Beschrijving

De drietrapssluis tussen de Leie en het kanaal Roeselare-Leie is beschermd als monument.Waarden

De drietrapssluis tussen de Leie en het kanaal Roeselare-Leie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als unieke drietrapsschutssluis, voorbeeld van sluizenbouw van de periode 1860-1870, geconstrueerd tussen 1865 en circa 1870 als verbindingskunstwerk tussen een rivier en een kanaal dat vanaf 1872 de economische ontwikkeling van de Roeselaarse regio ten goede kwam en waarvan de aanleg door een belangrijk plaatselijk ondernemer en parlementariër, namelijk Alexander Rodenbach (1786- 1869) werd gestimuleerd.

industrieel-archeologische waarde

Als unieke drietrapsschutssluis, voorbeeld van sluizenbouw van de periode 1860-1870, geconstrueerd tussen 1865 en circa 1870 als verbindingskunstwerk tussen een rivier en een kanaal dat vanaf 1872 de economische ontwikkeling van de Roeselaarse regio ten goede kwam en waarvan de aanleg door een belangrijk plaatselijk ondernemer en parlementariër, namelijk Alexander Rodenbach (1786- 1869) werd gestimuleerd.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Drietrapssluis

Wielsbeeksestraat zonder nummer (Wielsbeke)
Drietrapssluis tussen de Leie en het kanaal Roeselare-Leie. Beschermd als monument bij M.B. van 10/06/1999.