Beschermd monument

Burgerhuis gedateerd 1766 en toegangspoort

Beschermd monument van tot heden

ID
14577
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14577

Besluiten

Herbergen en herenhuizen
definitieve beschermingsbesluiten: 04-06-2004  ID: 4249

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het burgerhuis uit 1766 en de toegangspoort aan het Sint-Walburgapark.Waarden

Het herenhuis met toegangspoortje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Als zijnde een 18de-eeuwse woning welke door zijn typische inplanting, - aan het Sint-Walburgapark, met een ommuurde voortuin - beeldbepalend én structuurbepalend is voor de stadskern. Het betreft van oudsher een stadslandschappelijk belangrijk geheel.
Dit vrij gaaf bewaard herenhuis, daterend van 1766, is een tastbare getuige van de bloeiperiode welke de stad Veurne kende in de tweede helft van de 18de eeuw. Ten gevolge de economische voorspoed op het platteland ontstond in vermelde periode een welstellende klasse, die heren- of burgerhuizen bouwde of verbouwde in het stedelijk centrum.
Als zijnde een stadswoning, daterend van 1766 cf. de sierankers op de voorgevel, met een behouden volume en gevelordonnantie. Typerend is tevens het gaaf bewaarde toegangspoort je met verzorgd tudorboog profiel.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis gedateerd 1766

Sint-Walburgapark 4 (Veurne)
Burgerhuis met voortuin; begroende tuinmuur met tudorboogdeur. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder licht gebogen zadeldak (nok parallel aan het park, pannen) met kort overstekende dakrand op houten consooltjes en hanggoot, gedateerd 1766 door middel van muurankers.