Beschermd monument

Classicistisch burgerhuis

Beschermd monument van 13-05-1976 tot heden
ID: 14595   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14595

Besluiten

Woning
definitieve beschermingsbesluiten: 13-05-1976  ID: 974

Beschrijving

Het classicistisch burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Het huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Classicistisch burgerhuis

Rijselstraat 10 (Menen)
* Rijselstraat nr. 10. Vroeg 18de-eeuwse classicistische lijstgevel, beschermd als monument bij M.B. van 13 mei 1976. Vermoedelijk oorspronkelijk bredere gevel cf. de gehalveerde pilasters links en rechts. Stilistisch sluit de gevel aan bij de Rijselse architectuur. Deels gepolychromeerd en decoratief uitgewerkt parement cf. hoofdgestel van witte natuursteen met geprofileerde kroonlijst