Beschermd monument

Classicistisch herenhuis met uitbreiding: centraal deel en poorten

Beschermd monument van 04-11-1976 tot heden

ID
14596
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14596

Besluiten

Classicistisch herenhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-1976  ID: 1069

Beschrijving

Het voormalig classicistisch herenhuis met uitbreiding is gedeeltelijk beschermd als monument. De bescherming omvat het centrale deel en de twee poorten die dit deel aan weerszijden begrenzen.Waarden

De huizen (met inbegrip van rococotrap en trapzaal) en de inrijpoorten van de huizen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Classicistisch herenhuis met uitbreiding

Rijselstraat 51-53, 57 (Menen)
In oorsprong classicistisch herenhuis, thans winkel-woonhuis, van 1755 zie sluitsteen centrale rondboogpoort.