Classicistisch herenhuis met uitbreiding: centraal deel en poorten

Beschermd monument van 04-11-1976 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Rijselstraat
Locatie Rijselstraat 51, Rijselstraat 53, Rijselstraat 57 (Menen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/34027/305.1
  • 4.01/34027/782.1
  • 4.01/34027/783.1
  • 4.01/34027/825.1
  • DW000331
  • OW000859
  • OW000860
  • OW000861
  • OW000862

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Classicistisch herenhuis met uitbreiding

Rijselstraat 51-53, 57, Menen (West-Vlaanderen)

In oorsprong classicistisch herenhuis, thans winkel-woonhuis, van 1755 zie sluitsteen centrale rondboogpoort.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het voormalig classicistisch herenhuis met uitbreiding is gedeeltelijk beschermd als monument. De bescherming omvat het centrale deel en de twee poorten die dit deel aan weerszijden begrenzen.

Waarden

De huizen (met inbegrip van rococotrap en trapzaal) en de inrijpoorten van de huizen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

in casu esthetische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.