Beschermd monument

Sint-Jorishospitaal: zuidwestelijke gevel en bedaking oudste vleugel, poortje en altaar

Beschermd monument van 04-03-1977 tot heden

ID: 14598   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14598

Besluiten

Sint-Jorishospitaal
definitieve beschermingsbesluiten: 04-03-1977  ID: 1098

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de zuidwestelijke gevel en bedaking van de oudste vleugel van het voormalig Sint-Jorishospitaal, het poortje in de noordoostelijke gevel van diezelfde vleugel en het altaar in de huidige neogotische kapel.Waarden

De zuidwestgevel en- bedaking van de oudste vleugel der Sint-Joriskliniek, het poortje (sluitsteen gedateerd 1628) in de noordoostgevel van dezelfde oudste vleugel, evenals het altaar in de huidige neogotische kapel, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Sint-Jorishospitaal

Rijselstraat 73 (Menen)
* Rijselstraat nr. 71, 73. Sint-Jorishospitaal, beschermd als monument bij K.B. van 4 maart 1977. In oorsprong passantenhuis met bijhorend klooster dat evolueerde tot ziekenhuis en school. 1087: oudste vermelding als "Passanten lieden Gasthuus van Minheere Sint-Jooris". De taak van het passantenhuis was de opvang en verzorging van pelgrims en vreemdelingen. Deze opvang werd verzorgd door