Beschermd monument

Oorlogsmonument Het Kind

Beschermd monument van 22-02-2013 tot heden
ID: 146   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/146

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 22-02-2013  ID: 5146

Beschrijving

Het oorlogsmonument "Het Kind", ontworpen door beeldhouwer Idel Ianchelevici, is beschermd als monument. De bescherming omvat het beeldhouwwerk en een cirkelvormige zone eromheen.Waarden

Het oorlogsgedenkteken is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

In 1961 opgericht ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, is dit gedenkteken onlosmakelijk verbonden met de plaatselijke en de Belgische politieke geschiedenis, en bezit het aldus een belangrijke historische en documentaire waarde.

artistieke waarde

Sober oorlogsgedenkteken naar ontwerp van de Roemeens-Belgische beeldhouwer Idel Ianchelevici (1919-1994), ‘Het Kind’ genaamd en gevormd door een zittende naakte vrouw en rechtstaand kind, als uit een vierkante pijler in verdiept reliëf in brons gegoten. Massieve en krachtige, doch ingetogen expressieve beeldhouwkunst, gekenmerkt door figuren met langgerekte, soepele ledematen en meisjesachtige gezichten, typerend voor Ianchelevici’s latere werk.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument Het Kind

Dr. H. Folletlaan zonder nummer (Wemmel)
In 1961 werd een oorlogsmonument opgericht naar ontwerp van Idel Ianchelevici, het monument herdenkt de gesneuvelde soldaten van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.