Parochiekerk Sint-Maurus en pastorie: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 13-09-1976 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Holsbeek
Deelgemeente Holsbeek
Straat Gebr. Van Tiltstraat, Rotselaarsebaan
Locatie Gebr. Van Tiltstraat 1, Rotselaarsebaan 10 (Holsbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24043/102.1
  • 4.03/24043/101.1
  • DB000465
  • OB000388

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Maurus

Gebr. Van Tiltstraat 1, Holsbeek (Vlaams-Brabant)

Volledig heropgebouwde kerk uit 1910 in neogotische stijl. Vóór de kerk staat een zandstenen toren met bouwopschrift 1564 op de zuidergevel.

Pastorie Sint-Maurusparochie

Rotselaarsebaan 10, Holsbeek (Vlaams-Brabant)

Bak- en zandstenen dubbelhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De omgeving van de parochiekerk Sint-Maurus en de pastorie te Holsbeek, is beschermd als landschap.

Waarden

De omgeving van de Sint-Mauruskerk en de pastorie is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.