Beschermd cultuurhistorisch landschap

Parochiekerk Sint-Maurus en pastorie: omgeving

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 13-09-1976 tot heden

ID
1460
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1460

Besluiten

Parochiekerk Sint-Maurus, pastorie en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 13-09-1976  ID: 1030

Beschrijving

De omgeving van de parochiekerk Sint-Maurus en de pastorie te Holsbeek, is beschermd als landschap.Waarden

De omgeving van de Sint-Mauruskerk en de pastorie is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Parochiekerk Sint-Maurus

Gebr. Van Tiltstraat 1 (Holsbeek)
Volledig heropgebouwde kerk uit 1910 in neogotische stijl. Vóór de kerk staat een zandstenen toren met bouwopschrift 1564 op de zuidergevel.


Pastorie Sint-Maurusparochie

Rotselaarsebaan 10 (Holsbeek)
Bak- en zandstenen dubbelhuis uit de tweede helft van de 18de eeuw.