Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Vedastus

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden
ID: 14604   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14604

Besluiten

Parochiekerken Sint-Vedastus en Sint-Franciscus
definitieve beschermingsbesluiten: 12-01-1987  ID: 2253

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Vedastus is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de cultuurhistorische, architectuurhistorische en artistieke waarden van de Sint-Vedastuskerk als volgt werden gemotiveerd: “gezien zijn voorgeschiedenis: eerste vermelding 1087; behouden torenbouw van de gotische kerk (15de eeuw); als voorbeeld van vroeg-19de-eeuwse neoclassicistische stijl. Het sobere interieur wordt gekenmerkt door een verrassende ruimte- en lichtwerking, gevolg van de pseudo-basilicale opbouw. Het meubilair in verdergezette stijl, vormt met het gebouw een eenheid.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000529, Sint-Vedastuskerk en Sint-Franciscuskerk, advies KCML (1986).

Waarden

De Sint-Vedastuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Vedastus

Rijselstraat 52A (Menen)
* Rijselstraat nr. +52. Decanale kerk Sint-Vedastus De Sint-Vedastuskerk is de hoofdkerk van het decanaat van Menen dat in 1803 werd opgericht. Kerk beschermd als monument bij M.B. van 12 januari 1987. Vroeg 19de-eeuwse georiënteerde neoclassicistische kerk van het basilicale type, ter vervanging van de in 1801 door storm vernielde gotische hallenkerk. Ten zuiden van de kerk parking.

Is de omvattende bescherming van

Orgel parochiekerk Sint-Vedastus

Menen (Menen)
Wat betreft orgels heeft deze kerk een kleurrijke voorgeschiedenis. Uit de kerkrekening van 1459-1460 blijkt dat er toen reeds een orgel aanwezig was. Het huidig instrument gaat terug op een ontwerp van L.-B. Hooghuys (Brugge) uit 1859.