Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Franciscus

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

ID: 14607   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14607

Besluiten

Parochiekerken Sint-Vedastus en Sint-Franciscus
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/13', 'label': u'definitieve beschermingsbesluiten'}: 12-01-1987  ID: 2253

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Franciscus is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden van de Sint-Franciscuskerk als volgt werden gemotiveerd: “Als uiting van de eenvoudige bouwtrant van de kapucijner-orde; als eenvoudig zaalkerkje, typologisch een zeldzaamheid.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000529, Sint-Vedastuskerk en Sint-Franciscuskerk, advies KCML (1986).


Waarden

De Sint-Franciscuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Franciscus

Ieperstraat 32 (Menen)
Voormalige kloosterkerk van het Kapucijnenklooster, sinds 1603 gevestigd te Menen. Vanaf 1873 parochiekerk.


Is de omvattende bescherming van

Orgel parochiekerk Sint-Franciscus

Menen (Menen)
Over eventuele orgels in deze voormalige Capucijnenkerk vóór 1793 is niets bekend. Het huidig orgel werd rond 1877 gebouwd door L.-B. Hooghuys (Brugge).