Parochiekerk Sint-Franciscus

Beschermd monument van 12-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Menen
Deelgemeente Menen
Straat Ieperstraat
Locatie Ieperstraat 32 (Menen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24062/186.1
  • 4.01/34027/787.1
  • OW000867

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Franciscus

Ieperstraat 32, Menen (West-Vlaanderen)

Voormalige kloosterkerk van het Kapucijnenklooster, sinds 1603 gevestigd te Menen. Vanaf 1873 parochiekerk.

Is de omvattende bescherming van

Orgel parochiekerk Sint-Franciscus

Menen (Menen)

Over eventuele orgels in deze voormalige Capucijnenkerk vóór 1793 is niets bekend. Het huidig orgel werd rond 1877 gebouwd door L.-B. Hooghuys (Brugge).

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Franciscus is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de cultuurhistorische en architectuurhistorische waarden van de Sint-Franciscuskerk als volgt werden gemotiveerd: “Als uiting van de eenvoudige bouwtrant van de kapucijner-orde; als eenvoudig zaalkerkje, typologisch een zeldzaamheid.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000529, Sint-Vedastuskerk en Sint-Franciscuskerk, advies KCML (1986).

Waarden

De Sint-Franciscuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.