Beschermd monument

Afspanning Schippershof

Beschermd monument van 13-12-1991 tot heden

ID: 14610   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14610

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-12-1991  ID: 2413

Beschrijving

De voormalige afspanning Schippershof is beschermd als monument.Waarden

Het hoekhuis zogenaamd Schippershof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

-

sociaal-culturele waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Afspanning Schippershof

Rijselstraat 77, 77A (Menen)
Historische afspanning, als getuige van het ontstaan van de stad als handelcentrum aan de kruising van de Leie en de weg Brugge-Rijsel. De herberg deed dienst als rustplaats voor schippers en voor de paarden die de barges op de Leie trokken.