Beschermd monument

Oliefabriek: gevels en daken

Beschermd monument van 13-12-1991 tot heden
ID: 14618   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14618

Besluiten

Geografisch pakket Menen
definitieve beschermingsbesluiten: 13-12-1991  ID: 2413

Beschrijving

De gevels en daken van de voormalige oliefabriek zijn beschermd als monument.


Waarden

De vroegere olieslagmolen (gevels en bedaking) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Oliefabriek

Fabiolalaan zonder nummer (Menen)
Voormalige olieslagmolen (lijnzaad), thans gebruikt als garage, beschermd als monument bij M.B. van 13 december 1991. Beeldbepalend hoekgebouw van 1789 zie sluitsteen koetspoort.