Beschermd monument

Villa Doris

Beschermd monument van 06-10-1980 tot heden

ID: 14626   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14626

Besluiten

Villa Doris
definitieve beschermingsbesluiten: 06-10-1980  ID: 1513

Beschrijving

Het burgerhuis, zogenaamd Villa Doris, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische en artistieke waarde van villa Doris als volgt: “gezien de uiterst verfijnd uitgewerkte voorgevel in neorococostijl, sierlijk bewerkt met spiegels, cartouches met zeemotieven, sluitstenen en waterlijsten.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000377, Villa Doris (S.N., 1980).


Waarden

De villa Doris (interieur en exterieur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Villa Doris

Zeedijk 177 (Middelkerke)
* Zeedijk nr. 177. Z.g. "VILLA DORIS" (cf. inscriptie in vergulde letters). Beschermd als monument bij K.B. van 06.10.1980. Villa met voortuintje, ingesloten tussen recente appartementsgebouwen van tien bouwlagen. Pand met neorococo-inslag van ca. 1899 naar ontwerp van architect Albert Dumont (Brussel), cf. signatuur in de sokkel. Drie traveeën, verhoogde begane grond en drie bouwlagen ond