Villa Doris

Beschermd monument van 06-10-1980 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Middelkerke
Straat Zeedijk
Locatie Zeedijk 177 (Middelkerke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35011/302.1
  • OW000885

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Villa Doris

Zeedijk 177, Middelkerke (West-Vlaanderen)

* Zeedijk nr. 177. Z.g. "VILLA DORIS" (cf. inscriptie in vergulde letters). Beschermd als monument bij K.B. van 06.10.1980. Villa met voortuintje, ingesloten tussen recente appartementsgebouwen van tien bouwlagen. Pand met neorococo-inslag van ca. 1899 naar ontwerp van architect Albert Dumont (Brussel), cf. signatuur in de sokkel. Drie traveeën, verhoogde begane grond en drie bouwlagen ond

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis, zogenaamd Villa Doris, is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de architectuurhistorische en artistieke waarde van villa Doris als volgt: “gezien de uiterst verfijnd uitgewerkte voorgevel in neorococostijl, sierlijk bewerkt met spiegels, cartouches met zeemotieven, sluitstenen en waterlijsten.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000377, Villa Doris (S.N., 1980).

Waarden

De villa Doris (interieur en exterieur) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.