Beschermd monument

Sint-Jozefszaal

Beschermd monument van 04-06-2004 tot heden

ID
14628
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14628

Besluiten

Geografisch pakket Veurne
definitieve beschermingsbesluiten: 04-06-2004  ID: 4251

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de neogotische Sint-Jozefszaal, ontworpen door Jozef Vinck.Waarden

De Sint-Jozefszaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Deze zaal is een gaaf bewaarde getuige van de ingrijpende stedenbouwkundige verandering welke de Veurnse binnenstad kende in het begin van de 20ste eeuw, toen de terreinen van de voormalige Sint-Niklaas abdij werden verkaveld. Dit bouwwerk is representatief voor de architecturale invulling van dit nieuw stads gedeelte, die voornamelijk werd gekenmerkt door haar traditioneel karakter.
Dit gebouw, opgetrokken in de neogotische stijl - een stijl die voornamelijk in katholieke kringen werd geapprecieerd -, is een interessant tijdsdocument. Samen met andere neogotische bouwwerken in de Veurne symboliseert deze vergaderzaal het nieuwe impuls dat katholieke vleugel ca. 1880 kreeg; dit elan zal aanhouden tot aan de Eerste Wereldoorlog. In deze periode welke samen viel met het burgemeesterschap van Daniel de Haene (1885-1912) en de loopbaan van de stadsarchitect Jozef Vinck, kwam de neogotische architectuur te Veurne op gang.
Als voormalige vergaderzaal voor de Jongelingskring is het een getuigenis van de vakbondswerking te Veurne in het begin van de vorige eeuw.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vergaderzaal voor Jongelingskring

Sporkijnstraat 8 (Veurne)
Voormalige Vergaderzaal voor Jongelingskring, ook Sint-Jozefszaal. Neogotisch gebouw gedateerd 1905 door middel van gevelsteen met inscriptie "Gaat tot Jozef", naar ontwerp van architect Jozef Vinck (Veurne).