Beschermd monument

Grand Hôtel Belle Vue: gevels en daken

Beschermd monument van 27-04-1983 tot heden

ID: 14629   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14629

Besluiten

Hotel Belle Vue: gevels en bedaking
definitieve beschermingsbesluiten: 27-04-1983  ID: 1913

Beschrijving

De gevels en daken van het Grand Hôtel Belle Vue zijn beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de artistieke en historische waarde van het Belle-Vue hotel (gevels en bedaking) als volgt: “als zeldzaam en waardevol voorbeeld van hotelbouw uit 1905, ontworpen door een befaamd architect (Octave van Rijsselberghe), wiens inspiratie een duidelijke stempel drukte op de kwaliteit van dit gebouw.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000453, Villa Doris (S.N., 1982).


Waarden

Het hotel Belle Vue (gevels en daken) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Grand Hôtel Belle Vue

Zeedijk 300 (Middelkerke)
Voormalig "GRAND HÔTEL BELLE VUE", ook "ROTONDE" genaamd. Beschermd als monument (gevels en bedakingen) bij B.V.E. van 27.04.1983, uitbreiding van de bescherming tot het interieur bij M.B. van 10.11.1995.