Visserswoning

Beschermd monument van 06-02-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Middelkerke
Deelgemeente Middelkerke
Straat Duinenweg
Locatie Duinenweg 212 (Middelkerke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/35011/305.1
  • OW000890

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Visserswoning

Duinenweg 212, Middelkerke (West-Vlaanderen)

* Duinenweg nr. 212. Vissershuisje uit de tweede helft van de 19de eeuw ten noorden van de weg in een uitgegraven stuk duin. Beschermd als monument bij K.B. van 06.02.1985. Geplaveid voortuintje met betonnen ommuring. Links van het huis, privaat onder lessenaarsdak en ronde waterput. Laag huisje van drie traveeën + twee staltraveeën onder mank zadeldak (nok evenwijdig met straat, aan de

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De visserswoning, met geïntegreerde schuur en waterput, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde van het vissershuisje als volgt werd gemotiveerd: “Het vissershuisje is een zeldzame getuige van de leefwijze van de vissers aan onze kust in vroegere tijden, gezien het een type van visserswoning vertegenwoordigt waar visserij, elementaire landbouw en veeteelt werden gecombineerd.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000473, Vissershuisje, advies KCML (1984).

Waarden

Het vissershuisje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.