Beschermd monument

Visserswoning

Beschermd monument van 06-02-1985 tot heden

ID: 14630   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14630

Besluiten

Vissershuisje
definitieve beschermingsbesluiten: 06-02-1985  ID: 2031

Beschrijving

De visserswoning, met geïntegreerde schuur en waterput, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische, sociaal-culturele en volkskundige waarde van het vissershuisje als volgt werd gemotiveerd: “Het vissershuisje is een zeldzame getuige van de leefwijze van de vissers aan onze kust in vroegere tijden, gezien het een type van visserswoning vertegenwoordigt waar visserij, elementaire landbouw en veeteelt werden gecombineerd.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000473, Vissershuisje, advies KCML (1984).


Waarden

Het vissershuisje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Visserswoning

Duinenweg 212 (Middelkerke)
* Duinenweg nr. 212. Vissershuisje uit de tweede helft van de 19de eeuw ten noorden van de weg in een uitgegraven stuk duin. Beschermd als monument bij K.B. van 06.02.1985. Geplaveid voortuintje met betonnen ommuring. Links van het huis, privaat onder lessenaarsdak en ronde waterput. Laag huisje van drie traveeën + twee staltraveeën onder mank zadeldak (nok evenwijdig met straat, aan de