Beschermd monument

Elzenklooster: noordvleugel

Beschermd monument van 22-07-1987 tot heden
ID: 1464   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1464

Besluiten

Elzenklooster met omgeving
opheffingsbesluiten: 22-07-1987  ID: 11071

Beschrijving

De bescherming van het Elzenklooster, meer bepaald de vleugel bij de inrijpoort, de inrijpoort en de muur langs de Kloosterstraat werd gedeeltelijk opgeheven door het Ministerieel Besluit van 22 juli 1987. De opheffing betreft de muur langs de Kloosterstraat, evenals de vroegere kerkmuurWaarden

Het Elzenklooster, meer bepaald de vleugel bij de inrijpoort, de inrijpoort, de muur langs de Kloosterstraat, evenals de vroegere kerkmuur, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Elzenklooster

Ter Elzen 17 (Scherpenheuvel-Zichem)
Klooster, twee verdiepingen hoog gebouw met uitstekende daklijst op houten modillons en aanpalende zandstenen poort uit de 18de eeuw, één vleugel dagtekenend uit de 17de-18de eeuw, zijgevel van aanleunend bijgebouw met jaartal 1792.