Hôtel de l'Espérance

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Nieuwpoort
Deelgemeente Nieuwpoort
Straat Langestraat, Hoogstraat
Locatie Hoogstraat 2, Langestraat 78 (Nieuwpoort)
Alternatieve naam 't Kasteeltje

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/38016/306.1
  • OW000912

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hôtel de l'Espérance

Langestraat 78, Hoogstraat 2, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)

Nr. 78. Vroeger z.g. .Hôtel de l 'Espérance", thans z.g. .'t Kasteeltje" vlg. ijzeren uithangbord. Ingeplant op hoek bij Hoogstraat. Verwoest tijdens de eerste wereldoorlog en wederopgebouwd in het begin van de jaren 1920. Vlg. oude foto, vrij getrouwe reconstructie van het vooroorlogs uitzicht in regionale Vlaamse-renaissancestijl van 1603 cf. jaartal van uitstekende baksteenkoppen in het getra

Beknopte karakterisering

Tags Wederopbouw

Beschrijving

Het voormalige Hôtel de l'Espérance, ten tijde van de bescherming gekend als 't Kasteeltje, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde van ’t Kasteeltje als volgt werd gemotiveerd: “als waardevolle getuigenis van de historische wederopbouwarchitectuur te Nieuwpoort in de jaren 1920-1925; als representatief voorbeeld van benaderende reconstructies van de vooroorlogse toestand.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000509, Drie monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

't Kasteeltje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.