Beschermd monument

Hôtel de l'Espérance

Beschermd monument van 28-11-1985 tot heden
ID: 14644   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14644

Besluiten

't Kasteeltje,Vredegerecht, politiecommissariaat en stadhuis
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1985  ID: 2122

Beschrijving

Het voormalige Hôtel de l'Espérance, ten tijde van de bescherming gekend als 't Kasteeltje, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde van ’t Kasteeltje als volgt werd gemotiveerd: “als waardevolle getuigenis van de historische wederopbouwarchitectuur te Nieuwpoort in de jaren 1920-1925; als representatief voorbeeld van benaderende reconstructies van de vooroorlogse toestand.”

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, Beschermingsdossier DW000509, Drie monumenten, advies KCML (1985).

Waarden

't Kasteeltje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hôtel de l'Espérance

Hoogstraat 2, Langestraat 78 (Nieuwpoort)
Ingeplant op hoek bij Hoogstraat. Verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog en wederopgebouwd in het begin van de jaren 1920. Volgens oude foto, vrij getrouwe reconstructie van het vooroorlogs uitzicht in regionale Vlaamse-renaissancestijl van 1603 zie jaartal van uitstekende baksteenkoppen in het getrapt dakvenster.