Stadskern Veurne

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 09-06-1995 tot heden

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Veurne
Deelgemeente Veurne
Straat Blauwe Nonnenstraat, Pannestraat, Noordstraat, Ooststraat, Paviljoenstraat, Oratoriestraat, Handboogstraat, Kaatsspelplaats, Houtmarkt, Appelmarkt, Sint-Niklaasplaats, Boterweegschaalstraat, Grote Markt, Vleeshouwersstraat, Zuidstraat, Zwarte Nonnenstraat, Spaans Kwartier, Citernestraat, Heldenplein, Scholasterstraat, Sint-Walburgapark, Sint-Walburgastraat, Witte Kanunnikstraat
Locatie Appelmarkt, Blauwe Nonnenstraat, Boterweegschaalstraat, Citernestraat, Grote Markt, Handboogstraat, Heldenplein, Houtmarkt, Kaatsspelplaats, Noordstraat, Ooststraat, Oratoriestraat, Pannestraat, Paviljoenstraat, Scholasterstraat, Sint-Niklaasplaats, Sint-Walburgapark, Sint-Walburgastraat, Spaans Kwartier, Vleeshouwersstraat, Witte Kanunnikstraat, Zuidstraat, Zwarte Nonnenstraat (Veurne)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/38025/372.1
  • DW000642
  • OW001241

Is de omvattende bescherming van

18de-eeuws burgerhuis

Zwarte Nonnenstraat 7, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 7. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder mank zadeldak (mechanische pannen), uit XVIIIc. Verankerde bakstenen lijstgevel op beschilderde plint; puilijst. Rechth. muuropeningen nauwelijks verdiept in getoogde omlijsting met strek; XIX-lekdrempels van arduin op bovenverd. Bewaard houtwerk: kruiskozijnen met kleine roedenverdeling (schuiframen); luiken op begane grond; kozijndeur met ac

19de-eeuws burgerhuis

Vleeshouwersstraat 5, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 5. Breedhuis van vier trav. en twee en een halve bouwl. onder mank zadeldak (pannen). Bakstenen lijstgevel met XIX-uitzicht, doch vermoedelijk oudere kern vlg. aangepaste dakhelling door bijkomende halve verd. en vernieuwd parement van bovenverd. (XIX). Rechth. bovenvensters in vlakke omlijsting met doorgetrokken arduinen lekdrempel. Gevelbekroning d.m.v. entablement, houten gootlijst op klo

19de-eeuws burgerhuis

Sint-Walburgapark 5, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 5. Typisch XIX-burgerhuis tussen voortuintjes; gelegen schuin tgov. kiosk. Dubbelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // park, mechanische pannen). Verankerde en lichtgeel beschilderde baksteenbouw op beschilderde gecementeerde plint. Rechth. muuropeningen; op bovenverd. ingeschreven in grijsbeschilderde vlakke omlijsting doorlopend boven doorgetrokken lekdrempel. XIX-houtwer

19de-eeuwse stadswoning

Kaatsspelplaats 4, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 4. Enkelhuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), uit XIX. Gecementeerde en witbeschilderde lijstgevel met schijnvoegen op arduinen plint; getraliede kelderopening. Accent van balkon met gesmeed ijzeren leuning op gegroefde consoles boven de deur. Getoogde vensters met sluitsteen; bijkomende geriemde omlijsting op bovenverd. Doorlopende lekdrempels.

Apotheek De Hert

Grote Markt 15, Veurne (West-Vlaanderen)

Getrouwe en gedetailleerde imitatie van de regionale renaissance architectuur in Veurne, gedateerd 1906 door middel van sierankers, naar ontwerp van architect A. Dumont (De Panne).

Arbeiderswoning

Oratoriestraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)

Arbeiderswoning oorspronkelijk aansluitend bij thans gesloopt, haaks rijtje analoge huizen; daterend van 1844 wanneer magazijn verbouwd tot drie woonhuizen. Dubbelhuis van vier trav. en anderhalve bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) met hanggoot. Bakstenen lijstgevel met okergele beschildering boven gecementeerde plint. Rechth.

Arbeiderswoningen

Zwarte Nonnenstraat 30, 36, 40-42, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 30, 36, 40, 42. Arbeiderswoningen uit XIXd cf. nr.36, 40-42 resp. gedateerd 1879 en 1881 d.m.v. gevelstenen. Eenvoudige bakstenen enkelhuizen; rechth. en getoogde (nr.30) muuropeningen met pseudo-lekdrempelconsoles op borstwering. Nr. 38: laadvenster boven getoogd poortje r. Nr. 30, 36, 40: gewijzigde muuropeningen op begane grond.

Borstbeeld Karel Cogge

Noordstraat zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Dit gedenkteken herinnert aan Karel Cogge.

Breedhuis met winkelpui

Noordstraat 4, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 4. Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen). Vermoedelijk oude XVIII-kern aangegeven door verlaagd l.aandak en gebogen l.dakgedeelte. XIX-lijstgevel, beschilderd en gecementeerd met imitatiebanden op begane grond en schijnvoegen op bovenverd. Rechth. bovenvensters met XIX-houtwerk. Dakkapel met kroonlijst op tandlijst onder fronton. Winkelpui (XX a ?). Sede

Breedhuis, eertijds respectievelijk "Gasthof de Gouden Mortier" (XIX) en Hôtel Royal" (XXa)

Grote Markt 16, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 16. Eertijds resp. z.g. .Gasthof de Gouden Mortier" (XIX) en .Hôtel Royal" (XXa). Breedhuis van vier trav. en drie bouwl. onder pseudomansardedak (leien, pannen) met twee dakkapellen, uit XIX. Witbeschilderde bakstenen lijstgevel met lelieankers en houten gootlijst op consoles. Rechth. vensters met gietijzeren leuning. Neoclassicistische winkelpui van natuursteen: centrale ingang gekoppeld a

Burgemeesterswoning

Pannestraat 1-3, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 3. Voormalige burgemeesterswoning; sedert 1851, Vrije kleuterschool der zusters van de H. gehoorzaamheid. Laat-classicistische herenwoning n.o.v. architect Grawez (Duinkerke) van 1821. Voortuintje voorzien van laag hek. Gevelplaat met inscriptie: .Leopold eerste koning der Belgen werd hier onthaald door de stadsregering van Veurne bij zijne aankomst in het land op 17 juli 1831. Honderdjarige

Burgerhuis

Noordstraat 9, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 9. Dubbelhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (leien), uit XVIIIB. Classicistische pilastergevel voorzien van XIX-gevelcementering met schijnvoegen; natuurstenen sokkel met onderste gedeelte van baksteen. Rechth. vensters met houten kruiskozijn en imitatieroedenverdeling; luiken op begane grond. Rechth. deur met bovenlicht en XIX-houtwerk. Gevelbekroning d.m.v. geprofileerde kro

Burgerhuis

Noordstraat 27, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 27. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen). Voor 1910, XVIII B-kern (?) met XIX-gevelordonnantie vlg. oude foto; vernieuwd in 1910 n.o.v. J. Dumont (?). Rode baksteenbouw met natuurstenen plint en parement. Eclectische lijstgevel met verdiepte borstwering en neoclassicistische omlijstingen van muuropeningen en dakkapel, met pilasters, kroonlijst en geboge

Burgerhuis

Noordstraat 51, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 51. Enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen); verdwenen jaarsteen 1749 cf. tekening van de .Mission du Ministère des Sciences et des Arts" van 1917. Baksteenbouw met recentere beschilderde plint van arduin. Classicistische pilastergevel met geprofileerde kroonlijst en panelen op borstwering. Getoogde muuropeningen met gestrekte uiteinden; doorgetro

Burgerhuis

Noordstraat 53, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 53. Enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen). uit XVIIId; vermoedelijk jongere pilastergevel dan nr. 51 cf. verschillende verhoudingen, en ongebundelde bouwaanvraag van 1780 m.b.t. pilastergevel met ordonnantie aanleunend bij die van nr. 53 Bakstenen pilastergevel, vermoedelij k gedecapeerd en met deels vernieuwd baksteenparement (o.m p

Burgerhuis

Pannestraat 38, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 38. Breedhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder gebogen zadeldak (mechanische pannen), in kern opklimmend tot XVIII (?). Verankerde baksteenbouw. Recente gevelaanpassingen bestaande uit een vermoedelijke decapering van de bovenverd. en wijzigende vernieuwing van de begane grond. Rechth. bovenvensters onder strekse latei; XIX-houtwerk.

Burgerhuis

Kaatsspelplaats 3, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 3. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), uit XVIIIB met XX-aanpassingen. Bakstenen pilastergevel boven gecementeerde plint met schijnvoegen. Getoogde muuropeningen met sluitsteen; oorspronkelijk beluikte bovenvensters; accoladeboogvormige deurtussendorpel. Centrale houten dakkapel. Begane grond gewijzigd in twee l.trav. met getoogde koetsp

Burgerhuis

Pannestraat 40, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 40. Prettig burgerhuis van het type breedhuis van vijf trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVIIIa of ouder (?) te oordelen naar steile dakhelling; XIX-gevelordonnantie. Witgekalkte lijstgevel op gecementeerde en grijsbeschilderde plint. Rechth. muuropeningen met XIX-houtwerk o.m. schuiframen (?) met geprofileerde wisseldorpel en grote roedenverdeling. Beluikte benedenve

Burgerhuis

Houtmarkt 13, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 13. Hoekhuis bij Kaatsspelplaats. Breedhuis van vier trav. + twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVIIA. Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint met schijnvoegen; getoogde kelderopening; geprofileerde puilijst. Rechth. muuropeningen verdiept in korf- en tudorboogomlijstingen met geprofileerd beloop; vermoedelijk verlaagde onderdorpels. XIX-houtwerk; v

Burgerhuis

Houtmarkt 9, 10, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 9, 10. Breedhuis van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVIII B. Baksteenbouw op gecementeerde plint. Classicistische pilastergevel met geprofileerde bakstenen kroonlijst en panelen op borstwering. Rechth. muuropeningen met strek; XIX-houtwerk. Centrale houten dakkapel. Deels gecementeerde aandaken met muurvlechtingen; bewaard schouderstuk r. Gewijzigde benedenor

Burgerhuis

Appelmarkt 8, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 8. Breedhuis van zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XVIII-a (?) met aanpassingen uit XIX en van 1922. Bakstenen lijstgevel met drie verankerde bovenpenanten, op vernieuwde sokkel van hardsteen. Bewaard (?): rechth. bovenvensters verdiept in geprofileerde tudorboogomlijsting met afzaat en doorlopende lekdrempel, tudorboogdeur met geprofileerd beloop in vlakke om

Burgerhuis

Vleeshouwersstraat 14, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 14. Dubbelhuis van vijf trav. en drie bouwl. onder mank zadeldak (pannen). Bakstenen XIX-lijstgevel op beschilderde arduinen plint, voor vermoedelijk oudere kern (XVIII?) vlg. aangepaste dakhelling door bijkomende hoogste verd. en sporen van muurvlechtingen in r.zijgevel. Rechth. muuropeningen met strekse latei en arduinen lekdrempel; XIX-houtwerk o.m. luiken op begane grond. Gootlijst op co

Burgerhuis

Vleeshouwersstraat 17, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 17. Classicistisch getint dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder vernieuwd zadeldak (n // straat, mechanische pannen), uit XVIII c. Bakstenen lijstgevel op natuurstenen plint. Middentrav. gevat tussen geblokte pilasters. Getoogde vensters in vlakke omlijsting; sluitsteen bij bovenvenster van middentrav. Rondboogdeur in vlakke omlijsting met geprofileerde imposten en sluitsteen met fl

Burgerhuis

Zwarte Nonnenstraat 4, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 4. Dubbelhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen). Bakstenen lijstgevel op arduinen plint; hartvormige muurankers. Vermoedelijk oude kern uit XVII o.m. aangegeven door bewaarde korfboogomlijstingen met geprofileerd beloop van de muuropeningen. XIX-aanpassingen: verwijderen van dakkapel en plaatsen van kroonlijst in 1881 (vlg. bouwaanvraag), arduinen

Burgerhuis

Zwarte Nonnenstraat 9-11, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 9, 11. Twee analoge breedhuizen van resp. vier en drie trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (mechanische en Vlaamse pannen), uit XVIII c. Verankerde bakstenen lijstgevels op gecementeerde en beschilderde plint. Geprofileerde bakstenen kroonlijst. Getoogde muuropeningen in vlakke omlijsting met oren en druiplijst. XIX-aanpassingen o.m. lekdrempels (nr. 11) en houtwerk. Nieuwe gootlijst.

Burgerhuis

Zwarte Nonnenstraat 13, Veurne (West-Vlaanderen)

Huis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder mank zadeldak (uitbouw van achtergevel) (nok parallel aan de straat. mechanische pannen), uit het derde kwart van de 18de eeuw. Lager zittende muurvlechtingen in linkerzijgevel wijzen op nog oudere kern.

Burgerhuis

Grote Markt 25, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 25. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XVIIIB. Bakstenen lijstgevel gemarkeerd door geblokte penanten met basement boven gecementeerde en beschilderde plint. Verdiepte borstwering met panelen. Geprofileerde bakstenen kroonlijst met dropmotief. Rechth. muuropeningen, met hanekam, op bovenverd. Twee nieuwe of vernieuwde dakkapellen met inzwenkende

Burgerhuis

Zwarte Nonnenstraat 16, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 16. Breedhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), in kern opklimmend tot XVIII B (?) met XIX- en XX-aanpassingen. Bakstenen lijstgevel met versierde muurankers. Z.g. Brugse trav. met rechth. muuropeningen. Geprofileerde bakstenen kroonlijst. Eclectisch dakvenster met inzwenkende belijning, overhoeks top- en schouderstukken, geflankeerd door arduinen bollen (XX)

Burgerhuis

Zwarte Nonnenstraat 18, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 18. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot XVIIIB (?). Verankerde bakstenen lijstgevel met geprofileerde kroonlijst. Rechth. muuropeningen onder strekse latei; arduinen XIX-lekdrempels en -houtwerk; persiennes op begane grond. Twee dakkapellen onder afgewolfd zadeldak (XX). Spoor van verlaagd l.aandak.

Burgerhuis

Grote Markt 10, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 10. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder geknikt zadeldak (mechanische pannen), uit XVIIIB. Verankerde baksteenbouw. Classicistische pilastergevel met driehoekig fronton voorzien van oculus boven twee middentrav. Gecementeerde en grijsbeschilderde plint met schijnvoegen; twee beluikte rechth. kelderopeningen. Getoogde muuropeningen met XIX- en XX-houtwerk. Begane grond l. gewijzigd

Burgerhuis

Zwarte Nonnenstraat 35, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 35. Burgerhuis met rococo inslag. Dubbelhuis van zes trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), uit XVIIIc. Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde en beschilderde plint. Getoogde muuropeningen in vlakke omlijsting met oren, horizontaal doorgetrokken boven plint en borstwering. XIX-houtwerk, met grote roedenverdeling voor de vensters. Persiennes op begane gro

Burgerhuis

Zwarte Nonnenstraat 46, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 46, 48. Breedhuis van twee bouwl. met ongelijke trav. indeling, vijf trav. op begane grond en vier trav. op bovenverd., onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVII; XIX-aanpassingen cf. vermoedelijk doorgetrokken vensters en opsplitsing in twee enkelhuizen. Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde en beschilderde plint met schijnvoegen; getraliede kelderopening l. Rechth. muuropeningen

Burgerhuis

Noordstraat 13-15, Veurne (West-Vlaanderen)

In zijn huidige vorm, breedhuis onder zadeldak (flauwe helling, mechanische pannen). Tekening van toestand in 1914 verwijst naar oude 17de-eeuwse kern.

Burgerhuis Die Swaene

Grote Markt 22, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 22. Z.g. "Die Swaene" vlg. opschrift en cartouche met zwaanvoorstelling. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Wederopbouwarchitectuur van kort na eerste wereldoorlog. Reconstructie naar het vooroorlogs oorspronkelijk gevelpatroon van 1714 vlg. gerecupereerde cartouches en bewaarde tekening van gevelopstand (1917). Bakstenen pilastergevel met geprof

Burgerhuis gedateerd 1706

Pannestraat 26, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 26. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) met hanggoot, gedateerd 1706 cf. jaarankers van de steigergatvullingen. Verankerde en witgekalkte baksteenbouw boven gecementeerde plint. Rechth. muuropeningen onder strekse latei, oorspronkelijk verdiept in rechth. omlijsting per trav. vlg. sporen van volgemetselde borstwering met bewaard rondboognisje voorzien van

Burgerhuis gedateerd 1760

Vleeshouwersstraat 33, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 33. Dubbelhuis van vier trav, en twee bouwl. onder aangepast zadeldak (n // straat, mechanische pannen), gedateerd 1760 d.m.v. muurankers. Bakstenen lijstgevel op recentere gecementeerde en witbeschilderde plint met schij nvoegen. Rechth . muuropeningen verdiept in getoogde omlijsting met strek; arduinen XIX-lekdrempels en -houtwerk met kruiskozijnen en kozijndeur voorzien van tweedelig bove

Burgerhuis gedateerd 1766

Sint-Walburgapark 4, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 4. Burgerhuis met voortuin; begroende tuinmuur met tudorboogdeur. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder licht gebogen zadeldak (n // park, pannen) met kort overstekende dakrand op houten consooltjes en hanggoot, gedateerd 1766 d.m.v. muurankers. XIX- en XX-gevelaanpassingen vlg. o.m. sporen van verbouwing boven strekse latei van benedenvensters, vermoedelijk oorspronkelijk verdiept

Burgerhuis met trapgevel

Zwarte Nonnenstraat 24, Veurne (West-Vlaanderen)

Hoog en smal diephuis van drie traveeën en vier bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Burgerhuis met winkelpui

Grote Markt 2, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 2. In zijn huidige vorm, breedhuis van drie trav. en drie bouwl. onder zadeldak (pannen). Verankerde baksteenbouw. Oude XVII-kern (?) vlg. bewaarde tudorboogvensters met geprofileerd beloop op tweede bouwl. Aangepast in 1877 n.o.v. architect J. Vinck (Veurne): toevoeging van één bouwl. (cf. bouwnaad) met rechth. vensters verdiept in getoogde omlijsting, gesmeed ijzeren vensterleuningen op tw

Burgerhuis Sint-Hubert

Grote Markt 21, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 21. Eertijds resp. z.g. "In den Scilt Vanckrike" (XVI), "De Cat", en "Au bœuf gras" (1897); heden z.g. "St. Hubert" vlg. opschrift. Classicistisch hoekhuis van drie + vijf trav. en twee bouwl. onder geknikt zadeldak (mechanische pannen), uit XVIII B. Verankerde bakstenen pilastergevel met geprofileerde kroonlijst, boven gemarkeerde plint vermoedelijk van natuursteen vlg. sporen onder

Burgerhuis tegen de Sint-Niklaaskerk

Sint-Niklaasplaats 1, Veurne (West-Vlaanderen)

Z.nr. Heden z.g. .Galerij onder de toren". Gebouwd in N.W.oksel van W.toren met N.zijbeuk van St.-Niklaaskerk. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1771 d.m.v. muurankers; XIX-gevelordonnantie en recente restauratie. Verankerde bakstenen lijstgevel voorheen bepleisterd en beschilderd op gepikte plint, thans gedecapeerd. Rechth. muuropeningen onder s

Burgerhuis uit 1836

Pannestraat 42, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 42. Breedhuis van zeven trav. en twee en een halve bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), van 1836. Bakstenen lijstgevel met bewaarde bovenverd. Rechth. bovenvensters met houten kruiskozijn en halfronde zoldervensters met radverdeling; doorgetrokken lekdrempels van baksteen. Geprofileerde houten gootlijst op klossen. Gewijzigde begane grond. S.A.V., modern archief, bundel 490.

Burgerhuis uit 1884

Ooststraat 20, Veurne (West-Vlaanderen)

Gelegen recht tegenover Kaatsspelplaats van waaruit het als blikvanger fungeert.

Burgerhuis uit begin 20ste eeuw

Zwarte Nonnenstraat 5, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 5. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XXa. Rode baksteenbouw op arduinen plint met gebruik van gele bakstenen voor puilijst (tandlijst), paneelwerk van borstwering, getrapt baksteenfries ter aflijning van de gevel, en vlakke omlijstingen van de rechth. munropeningen. Persiennes op de begane grond. Houten gootlijst op consooltjes en tandlijst. R.b

Burgerhuis van 1763

Zwarte Nonnenstraat 6, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 6. Enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), gedateerd 1763 d.m.v. muurankers. Vernieuwd bakstenen parement voor lijstgevel met bewaarde ordonnantie, doch verdwenen verdiepte vensteromlijstingen met afzaat. Vermoedelijk vernieuwde houten kruiskozijnen met kleine roedenverdeling, o.m. deur gekoppeld aan venster r. A.R.A., inventaris 622, nr. 88

Burgerhuis, gedateerd 1736

Vleeshouwersstraat 35, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 35. Deels vrijstaand burgerhuis met l. tuin op hoek bij Daniël De Haenelaan. Dubbelhuis van zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), in kern opklimmend tot 1736 vlg. muurankers; l.g. in de vorm van initialen P.D.G.L. op bovenverd. Bewaarde bakstenen lijstgevel met rechth. muuropeningen onder strekse lateien; houten kruiskozijnen met kleine roedenverdeling en

Burgerhuis, restant klooster der Penitenten

Pannestraat 34-36, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 34, 36. Breedhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) l. en r. begrensd door een trapgevel met aandak. Oude kern uit XVII (?) met XIX-gevelordonnantie. Baksteenbouw; muurankers waarvan enkele met gekrulde spie. Rechth. muuropeningen met sporen van oudere rondbogen op de bovenverd. Gevelbekroning d.m.v. houten XIX-gootlijst op consoles en tandlijst. R.zijgevel met re

Burgerhuizen met 18de-eeuwse kern

Vleeshouwersstraat 29-31, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 29, 31. Twee analoge breedhuizen van resp. drie en zes trav., en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen). Oude XVIII-kern vlg. muurankers 17.. in r.zijgevel en bewaarde aandaken met muurvlechtingen; XIX-gevelordonnantie en -bepleistering boven beschilderde hardstenen plint. Lijstgevel met imitatiebanden onder de puilijst en beraapte casementen met schijfmotief op borstwering. Rechth.

Classicistisch burgerhuis met waterstraatje

Vleeshouwersstraat 16, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 16. Classicistisch dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVIIIB. Verankerde bakstenen pilastergevel met recentere gecementeerde plint. Panelen op borstwering en vrij zware, geprofileerde kroonlijst. Rechth. munropeningen nauwelijks verdiept in getoogde omlijsting: houten kruiskozijnen (XIX ?) met kleine roedenverdeling, schuiframen, en luiken op de beg

Classicistisch herenhuis

Vleeshouwersstraat 18, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 18. Mooi classicistisch herenhuis gelegen rechttgov. de Zwarte Nonnenstraat. Dubbelhuis van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), uit XVIIIB. Witbeschilderde bakstenen lijstgevel met bepleisterde hoekstenen, op bepleisterde en grijsbeschilderde plint van natuursteen. Licht uitspringend middenrisaliet van drie trav. met frontonbekromng voorzien van oculu

Classicistisch herenhuis met koetshuis

Zwarte Nonnenstraat 8, Veurne (West-Vlaanderen)

Classicistisch herenhuis met twee jongere zijvleugels gegroepeerd rondom gekasseide rechth. binnenkoer met muur en gietijzeren hek aan straatzijde. Ommuurde achtertuin. Hoofdgebouw. Dubbelhuis van zeven trav. en twee bouwl. onder schilddak (n // straat, leien), uit XVIII d.

Eclectisch burgerhuis 1920

Ooststraat 18, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 18. Breedhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1920 d.m.v. muurankers. Vermoedelijk deels gebouwd op oude kern van diephuis aangegeven door afgewolfd hoger dakgedeelte r. Eclectische wederopbouwarchitectuur. Imitatieve interpretaties van de regionale renaissancevormgeving: baksteenversiering van boogzwikken op begane grond, en dakkapellen met tuitgevel

Eclectisch burgerhuis Huize Van Der Heyde

Appelmarkt 4, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 4, 5. Z.g. .Huize Van Der Heyde. vlg. bakstenen opschrift (nr. 4). Eclectisch eenheidsproject uit XXA; diep- en breedhuis van twee bouwl. resp. met trapgevel van vier- en lij stgevel van drie trav: onder zadeldak (pannen). Baksteenbouw met sokkel en parement van natuursteen. Vnl. geïnspireerd op de regionale Vlaamse-renaissance cf. ontleningen: aediculavenster in trapgeveltop (nr. 4), houten

Gebouw van de nachtwacht Hoge Wacht

Grote Markt 9, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 9. Z.g. "Hoge Wacht". Eertijds gebouw van de nachtwacht, heden Kamer voor Handel en Nijverheid; gelegen op Z.O.markthoek bij Appelmarkt. Gebouwd in 1636 op kosten van de kasselrij. Herstellingswerken eind XIX o.l.v. architect J. Vinck (Veurne). Restauratie in 1967-1968 o.l.v. architect S. Smis (Oostende) vnl. m.b.t. huistoren. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. met verhoogde bega

Herberg De Botermand

Grote Markt 7, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 7. Z.g. .De botermand" vlg. gevelsteen met dergelijke voorstelling in dakkapel. Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. onder geknikt zadeldak (mechanische pannen). Oude XVIII A-kern vlg. o.m. beschilderde natuurstenen plint; na vermoedelijke beschadiging tijdens eerste wereldoorlog gereconstrueerd naar het vooroorlogse XVIIIA-uitzicht in 1920, o.l.v. architect C. Van Elslande (Veurne). Baks

Herberg De Kroon uit 1863

Grote Markt 8, Veurne (West-Vlaanderen)

"De Kroon", gelegen op hoek bij Appelmarkt. Breedhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen), van 1863.

Herberg De Ploeg

Sint-Walburgapark 3, Veurne (West-Vlaanderen)

Het geheel bestaat uit een aan het park gelegen herberg met woning met gaaf bewaarde 18de-eeuwse gedeelten, een ommuurde tuin en een bijgebouw aan Pannestraatzijde.

Herberg Die Nobele Rose

Noordstraat 11, Veurne (West-Vlaanderen)

Trapgevel met enkelhuisopstand van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien), gedateerd 1575 door middel van cartouche in geveltop en 1572 door middel van balkslof van benedenverdieping.

Herberg Fortuintje-Estaminet

Appelmarkt 1, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 1. Z.g. .Fortuintje-Estaminet. vlg. Opschrift. Herberg gebouwd in Z.W. Oksel van W.toren en Z.zijbeuk van de St.-Niklaaskerk. Hoekhuis van één trav. + een afgeschuinde hoektrav. + drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen) afgewolfd op de hoek, uit XIX. Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint met schijnvoegen. Rechth. munropeningen, o.m. blinde, met strek, arduinen lekd

Herenhuis

Zwarte Nonnenstraat 20, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 20. Herenhuis in rococostijl. Dubbelhuis van zeven trav. en twee bouwl. Onder mansardedak (n // straat, leien) met twee houten dakkapellen, uit XVIII B. Bakstenen pilastergevel met geprofileerde kroonlijst. Deurrisaliet afgelijnd door geblokte pilasters, bekroond met onderbroken gebogen fronton, en geaccentueerd door balkon met ijzeren leuning op gegroefde consoles. Getoogde vensters

Herenhuis

Zwarte Nonnenstraat 19, Veurne (West-Vlaanderen)

Neoclassicistisch herenhuis gebouwd in 1839 in opdracht van de heer Caerel Cornille op de plaats waar voordien twee kleinere woningen stonden.

Herenhuis

Pannestraat 5, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 5. Herenhuis met rococo inslag, gedateerd 1759 d.m.v. cartouche. Enkelhuis van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen). Gele baksteenbouw met versierde muurankers, op arduinen sokkel. Lijstgevel gemarkeerd door r.poortrisaliet van één trav. afgelijnd door geblokte banden en geaccentueerd d.m.v. balkon met ijzeren leuning op consoles (XX ?) van deurvenster.

Herenhuis

Ooststraat 13, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 13, zie Kaatsspelplaats, nr. 1, 3.

Herenhuis

Noordstraat 34-36, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 34-36. Herenhuis met rococo inslag. Huidig uitzicht resp. van 1756, 1841, 1863 en XX. Uitzicht ca. 1841: lage l.vleugel van drie trav. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) + lage poorttrav. + r.vleugel met lijstgevel van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), van 1756 vlg. bewaarde gevelsteen. L.venster gewijzigd tot deur in 1841. Vernieuwingen naar a

Herenhuis

Noordstraat 38, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 38. Herenhuis op hoek bij Astridlaan waaraan ommuurde tuin paalt. Gesmeed ijzeren hangbel en gietijzeren voetschraper l. van deur. Dubbelhuis van zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), met XIX-uitzicht; drie l.trav. met oudere XVIII kern (?) aangegeven door vier muurankers met gekrulde spie en bouwaanvraag van 1841 waarop r.aandak en bouwnaad tussen huidig

Herenhuis

Noordstraat 28-30, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 28, 30. Herenhuis in XIX, thans opgesplitst in winkel en burgerhuis. Breedhuis van zes trav. en twee bouwl. onder zadeldak (leien) met twee dakvensters, uit XVIIA; deels gereconstrueerd en aangepast in XIXB. Huidig uitzicht reeds in ca. 1895 vlg. afbeelding bij L. Plettinck. Laat-renaissancelijstgevel van baksteen, vermoedelijk in twee bouwcampagnes opgetrokken vlg. bouwnaad tussen d

Herenhuis en opslagplaats

Pannestraat 19, Veurne (West-Vlaanderen)

Herenhuis met voormalig magazijn aan de Astridlaan.

Herenhuis met tuin en koetshuis

Noordstraat 32, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 32. Vrij imposant herenhuis met neoclassicistische inslag, uit XIX. Achterliggende tuin. Toegang via gietijzeren hek tussen gecementeerde pijlers l. van straatgevel. Vierkant gebouw van twee bouwl. onder schilddak (pannen). Gecementeerde voorgevel met schijnvoegen, van drie trav. op arduinen sokkel. Rechth. benedenvensters met geprofileerde omlijsting en doorgetrokken lekdrempels op gegroefd

Herenhuis uit 1625

Houtmarkt 5, 6, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 5, 6. Breedhuis van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1625 d.m.v. uitgewerkte muurankers; thans opgesplitst in twee enkelhuizen. Laat-renaissance lijstgevel van baksteen; interessante verankering cf. lelie- en hartvormige muurankers van resp. begane grond en bovenverd. Rechth. vensters verdiept in geprofileerde korfboogomlijsting; arduinen XIX-lekdrempels

Het Klokje

Noordstraat 8, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 8. Z.g. .Het Klokje" vlg. ijzeren uithangbord. Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde bakstenen lijstgevel. Vermoedelijk oude XVII-kern aangegeven door oudere muurpartij met verdiepte korfboogomlijsting van venster in r.trav. van begane grond, deels bewaarde dakkapel met tuitgeveltje afgewerkt met muurvlechtingen en verlaagd l.aandak. XX A (?)-gev

Hoekhuis

Houtmarkt 4, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 4. Hoekhuis bij Nieuwpoortstraat. Dubbelhuis van vier trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (n // plein, Vlaamse pannen). Vermoedelijk lagere oude kern uit XVIIId met verhoging, nienwe voorgevel en haakse achterbouw uit XIX cf. muurvlechtingen van l.zijpuntgevel, en bouwnaad tussen l.g. en aanbouwsel. Bakstenen lijstgevel op beschilderde arduinen plint. Licht getoogde muuropeningen met XIX d-h

Hoekhuis

Pannestraat 25, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 25. Hoekhuisje, oorspronkelijk met puntgevel van drie trav. en één bouwl. cf. bewaard l.aandak met muurvlechtingen; vlg. bouwaanvraag, in 1788 bovenaan r. verbreed met één trav. door koppeling aan het r.woonhuis (nr. 23), waarbij het r.aandak verdween. In kern opklimmend tot XVIIIa (?). Verankerde baksteenbouw met sporen van okergele beschildering. Zadeldak (n straat, Vlaamse pannen). Rechth

Hoekhuis

Zwarte Nonnenstraat 17, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 17. Hoekhuis bij Citernestraat. Dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen), uit XXa; gebouwd op oudere kern van 1841-1846 cf. aanhorigheden en bewaarde halfronde nissen in onderbouw van l.zijpuntgevel. Imitatie van de lokale classicistische architectuur uit XVIII B. Bakstenen pilastergevel met paneelwerk op borstwering en geprofileerde bakstenen kro

Hoekhuis

Grote Markt 20, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 20. Hoekhuis bij Zuidstraat. Breedhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen). Oude kern uit XVIIB(?) vlg. deels bewaard getrapt l.aandak en r.zijpuntgevel met getoogde nissen, gevat in verdiepte omlijsting per trav. op bovenverd.; reminiscentie aan de regionale renaissance interpretatie van de z.g. Brugse trav. indeling, die lokaal voorkomt tot begin XVIII. Voorge

Hoekhuis

Kaatsspelplaats 1, 2, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 1, 2 - Ooststraat, nr. 13. Hoekgebouw met rococo inslag bij Ooststraat. Twee bouwl. van vier trav. aan Ooststraatzijde + negen trav. onder zadeldak (mechanische pannen) afgewolfd boven afgeronde hoek, uit XVIII c. Verankerde bakstenen lijstgevels; beschilderde arduinen plint bij nr. 1, 2. Getoogde muuropeningen in gekoppelde vlakke omlijstingen met oren en gebogen druiplijst met gestrekte ui

Hoekhuis

Zuidstraat 1, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 1. T.o.v. de algemene rooilijn vooruitspringend hoekhuis bij Vleeshouwersstraat, aldus getuigend van vroeger straatbeeld en tevens blikvanger vanaf Grote Markt wegens ligging in bocht. Diephuis van drie trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (pannen), in kern opklimmend tot XVII met XIX-gevelordonnantie. Baksteenbouw. Puntgevel met geveltop voorzien van horizontale plankenbeschieting, vermoedel

Hoekhuis

Pannestraat 24, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 24. Hoekhuis van drie + vier trav. en twee bouwl. onder afgewolfd zadeldak (Vlaamse pannen), uit XVIII B. Restauratiewerken in 1974 o.l.v. architect W. Ingelaere (Poperinge) m.b.t. gevels (gedecapeerd), bedaking (hersteld) en houtwerk. Verankerde baksteenbouw. Getoogde muuropeningen o.m. twee kelderopeningen aan Pannestraatzijde; rollaag voor vensteronderdorpels. Vernieuwd houtwerk; vensters

Hoekhuis bij toegangspoort van Sint-Walburgapark

Zwarte Nonnenstraat 15, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 15. Klein hoekhuis bij toegangspoort van St.-Walburgapark. Diephuis met trapgevel van anderhalve trav. en één bouwl. onder gebogen zadeldak (n // straat, mechanische pannen) met hanggoot, vermoedelijk uit de jaren 1920. Variante op de regionale renaissancearchitectuur cf. ontleende elementen: muurankers met gekrulde spie, verdiepte korfboogomlijstingen met afzaat van rechth. muuropeningen me

Hoekhuis naar ontwerp van C. Van Elslande

Ooststraat 1, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 1. Hoekhuis bij St.-Niklaasplaats; ijzeren uithangbord. Vijf trav. o.m. afgeschuinde hoek- en deurtrav. onder overstek, en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, pannen) met twee dakkapellen voorzien van .il-de-b.uf, gedateerd 1921 d.m.v. gevelsteen; n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne). Baksteenbouw met parement van natuursteen; sierankers. Imitatieve wederopbouwarchitectuur gekenmer

Hoekhuizen

Zwarte Nonnenstraat 12-14, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 12, 14. Twee gelijke hoekhuizen bij Spaans Kwartier. Resp. vier + vier trav. en drie + vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (resp. mechanische en Vlaamse pannen), uit XVIIId-XIXa. Verankerde bakstenen lijstgevels op gecementeerde plint. Rechth. muuropeningen o.m. blinde, met strek. XIX-houtwerk: kleine roedenverdeling, rolluikkasten op begane grond van zijgevel (nr. 12). Zijgevels met aa

Hoofdgebouw van het gildehof der handboogschutters

Handboogstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 3. Voormalig hoofdgebouw van het gildehof der handboogschutters, thans garage. Reeds vermeld begin XV; verbouwd in 1716. Breedhuis van zeven trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), in kern opklimmend tot XVId-XVIIa (?); aangepaste rechth. muuropeningen uit XIX en XX. Verankerde bakstenen lijstgevel met sporen van okergele beschilderingen, recentere gecementeerde plint met schij

Huis 't Muzekot

Vleeshouwersstraat 21-23, Zwarte Nonnenstraat 1, Veurne (West-Vlaanderen)

Eertijds zogenaamd "'t Roo Leeuwken" (voor 1570), "De Drie Coninghen" en heden "'t Muzekot". Hoekhuis bij Zwarte Nonnenstraat. Diephuis van één travee en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), gedateerd 1570 door middel van muurankers en 1634 door middel van cartouche.

Huis De gouden Poorte, restant klooster der Penitenten

Zwarte Nonnenstraat 34, Veurne (West-Vlaanderen)

Alleenstaand huis met beboomd voortuintje. Gedeelte uit de eerste helft van de 17de eeuw (?) rechts en lager gedeelte uit de tweede helft van de 17de eeuw (?) links.

Huis De Hoorn

Appelmarkt 3, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 3. Eertijds z.g. .De Hoorn". Hoekhuis van vijf trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // markt, Vlaamse pannen), uit XVIIA. Verankerde lijstgevel van gele baksteen op hoge sokkel van natuursteen met beluikte rechth. kelderopening r.; verhoogde middentrav. met dakvenster (zadeldak) voorzien van inzwenkende belijning met getorst top- en schouderstukken. Rechth. vensters verdiept in steekboogom

Huis De Valk

Grote Markt 26, Veurne (West-Vlaanderen)

Eertijds zogenaamd "De Valk" cf. topstuk, heden zogenaamd "Belfort" volgens opschrift. Diephuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), van 1624 volgens jaartal uitgesneden in baksteenvulling van boogvelden van geveltopvensters.

Kapel van 1841

Pannestraat 15, Veurne (West-Vlaanderen)

Voormalige kapel van 1841. Eenbeukig gebouw onder zadeldak (nok loodrecht op de straat, pannen). Neoclassicistische puntgevel uitziend op straat.

Kiosk in Sint-Walburgapark

Sint-Walburgapark zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Het stadsbestuur besliste in 1898 om de ‘Openbare Hof ter Citerneplaats’ om te vormen tot een volwaardig stadspark. Stadsarchitect Jozef Vinck werd belast met het ontwerp van het park alsook een houten muziekkiosk in het ‘Sint-Walburgahof’. In 1899 werd de metalen kiosk ingehuldigd. Op het dak werd een vergulde lier geplaatst. De gietijzeren zuiltjes werden geleverd door de firma A. Fontaine uit Mariamont.

Klooster der Zwarte Zusters

Zwarte Nonnenstraat 28, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 28. Klooster der Zwarte Zusters. Begin XVI, vestiging van het klooster alhier; vergroot in 1521 en 1523 resp. door aankoop van verschillende huizen en stadsgrond z.g. "Ouden Zak". Tot ca. 1688, toewijding aan verzorging van zieken, krankzinnigen en weeskinderen; sedert 1640, ook meisjesschool. 1724: wederopbouw van kloosterkapel. 1797: afschaffing van het klooster. 1815: zusters opni

Landhuis en belfort

Grote Markt 29, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 29. Voormalig Landhuis en Belfort. Thans gerechtshof. Architecturaal en historisch belangrijk ensemble op N. marktzijde; vormt hoek met voormalige conciërgewoning of huidig Stadhuis op W.zijde. Achtergevels en Belfort zien uit op St.-Walburgapark en Heldenplein. Voormalig Landhuis met ingewerkte kapel, gebouwd in 1613-1621 op kosten van de kasselrij ter vervanging van het oude verva

Nationale Bank

Noordstraat 16-18, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 16-18. Bankgebouw op U-vormig grondplan in neo-Vlaamse-renaissancestijl met lokale inslag, gedateerd 1923 d.m.v. cartouche en gesigneerd architect C. Van Elslande (Veurne) in gevelsteen l. van poort. Voortuintje met hek tussen bakstenen pijlers, bekroond met leeuw en wapenschild op de hoeken. Rechth. vleugel met lijstgevel van drie trav. geflankeerd door twee haakse hoekrisalieten met topgev

Neoclassicistisch herenhuis

Noordstraat 29, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 29. Neoclassicistisch herenhuis, thans bankinstelling vlg. ijzeren en recenter uithangbord. Breedhuis van vier trav. en drie bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), van 1849. Gecementeerde en witbeschilderde lijstgevel met hardstenen plint. Begane grond verlevendigd met imitatiebanden, uitstralend boven de muuropeningen. Rechth. vensters in geriemde omlijsting; lekdrempels doorgetrokken op b

Neoclassicistisch herenhuis

Noordstraat 55, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 55. Neoclassicistisch dubbelhuis van zes trav. en twee en een halve bouwl. Onder zadeldak (mechanische pannen), uit XIX. Bepleisterde en witbeschilderde lijstgevel met grijsbeschilderde plint. Rechth. vensters gevat in vlakke omlijsting doorlopend over de borstwering met panelen; luiken op begane grond. Getoogde deur in vlakke omlijsting; deels beglaasde vleugeldeur met balusterversiering. G

Neoclassicistische eenheidsbebouwing

Ooststraat 3-11, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 3-11. Neoclassicistisch getinte eenheidsbebouwing uit XIX, tussen St.-Niklaasplein en Kaatsspelplaats. Gecementeerde en gedecapeerde lijstgevels van drie bouwl. onder zadeldak (n // straat, pannen), afgewolfd boven beide afgeronde hoektrav. (nr. 3, 11). Sobere gevelwand met accent van houten erker op arduinen consoles (nr. 7). Rechth. muuropeningen. Enkele houten winkelpuien (nr. 3, 7, 11).

Neogotisch klooster uit 1904

Pannestraat 17, Veurne (West-Vlaanderen)

Vermoedelijk voormalige woning der zusters en zetel van het bestuur. Neogotisch gebouw gedateerd 1904 door middel van gevelsteen met vermeld opschrift. Enkelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig met de straat, mechanische pannen) met houten dakkapelletje links.

Openbare pomp

Grote Markt zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Tussen 1827 en 1868 prijkte op het midden van de Veurnse Grote Markt een monumentale pomp. De pomp op de Grote Markt wordt in 1868 weggenomen wegens belemmering van het verkeer en naar de achterzijde van het Sint-Denijsplein aan de Zuidstraat overgebracht. In 1908 wordt de pomp een tweede maal verplaatst. Stadsarchitect J. Vinck stelt hiervoor een bestek op. Bij de heraanleg van de Grote Markt in het voorjaar 1997 werd de pomp opnieuw op zijn oorspronkelijke plaats aangebracht. De pompzuil, vervaardigd van Ecaussinesteen, staat op een vierzijdige arduinen sokkel. Het geheel bestaat uit een licht konische zuil van de Toskaanse orde, verlevendigd met drie brede gladde ringen en bezet met evenwijdige banden versierd met gestileerde aflopende waterdruppels. Ter hoogte van de onderste gladde band is de neus van de pomp aangebracht. De afzonderlijke emmerhaak is met drie sierlijk gebogen st

Parochiekerk Sint-Niklaas

Sint-Niklaasplaats zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Parochiekerk gelegen tussen Appelmarkt (noordzijde), Sint-Niklaasplein (zuidzijde) en Kaatsspelplaats (westzijde). Dominerende westtoren.

Parochiekerk Sint-Walburga

Sint-Walburgapark zonder nummer, Veurne (West-Vlaanderen)

Enig voorbeeld in de kuststreek van een groots opgevat gotisch kerkgebouw met koor en kranskapellen, transept, schip en torens waarvan alleen de koorpartij, de oostelijke transeptmuur en westelijke torenaanzet tot stand kwamen. Voorts neogotische kerk, gelegen binnen de oudste stadskern.

Pastorie Sint-Walburgaparochie

Zwarte Nonnenstraat 39, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 39. Pastorie van St.-Walburgakerk. Hoekhuis bij driesprong met Panne- en Witte Kanunnikenstraat; ommuurde tuin uitziend op St.-Walburgapark en l.g. straat. Dubbelhuis van zes trav. en twee bouwl. Onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen) met hanggoot, van 1623 vlg. boogveldcartouche van bovenvenster in achtergevel. Voorgevel hersteld in 1885 o.l.v. architect J. Vinck (Veurne); o.m. nieuw

Schoolcomplex Latijnse en Vlaamse School

Noordstraat 21, Smissestraat 1-3, Veurne (West-Vlaanderen)

Gedeelte van het Koninklijk Atheneum. Gebouwd op de plaats van het voormalig Gavegasthuis, gesticht in 1324 door Joannes van Dendermonde, kanunnik van de Sint-Walburgakerk. In 1578 door het kapittel overgedragen naar de stad: ingericht tot school wanneer eind 16de eeuw de verschillende Veurnse gasthuizen in het Sint-Jansgasthuis samensmelten.

Schoolhuis

Pannestraat 9-15, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 9-15. Voormalig schoolgebouw, thans opgesplitst in rijhuizen van het enkelhuistype van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, pannen), uit XIX. Verankerde baksteenbouw. Sobere lijstgevels met getoogde muuropeningen naast recentere rechth.

Sint-Jansgasthuis

Houtmarkt 1, 14, Veurne (West-Vlaanderen)

Eertijds ook zogenaamd "Noordgasthuis" naar de oorspronkelijke vestigingsplaats buiten de Noordpoort. Oudste vermelding van 1255.

Spaans Paviljoen

Ooststraat 2, Veurne (West-Vlaanderen)

Gotisch hoekgebouw bij Grote Markt. Als stadhuis gebouwd in 1448-1452; uitgebreid circa 1530 met nieuwe vleugel aan oostelijke straatzijde. Na 1586, diverse bestemmingen onder meer verblijfplaats van Spaans garnizoen, zie in voege gebleven benaming; thans Vredegerecht. Restauratiewerken in 1890 onder leiding van architect J. Vinck (Veurne).

Stadhuis Veurne

Grote Markt 27, Veurne (West-Vlaanderen)

Stadhuis gelegen op westelijke marktzijde, en hoek vormend met het voormalig landhuis, waarvan het tevens oorspronkelijk de conciërgewoning was. Bakstenen gebouw met twee analoge vleugels van respectievelijk vier en vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien).

Stadswoning

Boterweegschaalstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 3. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XIX. Gecementeerde (XIXd?) en roze beschilderde lijstgevel met geelbeschilderde banden, panelen en omlijstingen van rechth. munropeningen; lichtblauw beschilderde plint. XIX-houtwerk; luiken op de begane grond. Steigergaten met leeuwekopvullingen. Houten kroonlijst met dubbele tandlijst op consooltjes.

Stadswoning

Zwarte Nonnenstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 3. Enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, Vlaamse pannen). Vermoedelijk oude kern uit XVIId-XVIIIa (?) aangegeven door verdiepte korfbogige- en getoogde vensteromlijstingen met kwartholbeloop, en r.aandak met muurvlechtingen; XIX-gevelaanpassingen. Verankerde bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint. XIX-houtwerk: kruiskozijnen met geprofileerde boven- en tus

Stadswoning

Appelmarkt 9, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 9. Dubbelhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (n // straat, mechanische pannen), uit XIX. Beraapte lijstgevel met grijsbeschilderde plint, omlijsting van muuropeningen, borstwering en banden op bovenpenanten. Rechth. benedenvensters in licht getoogde omlijsting van platte band; voorheen beluikt cf. duimen, thans met rolluikkast. Rechth. bovenvensters in geriemde omlijsting met r

Stadswoning met winkelpui

Grote Markt 17, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 17. Breedhuis van twee trav. en drie bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XVIIIc(?). Oorspronkelijk groter geheel vlg. verticale bouwnaden l. en r. Verankerde bakstenen lijstgevel met houten kroonlijst op klossen (XIX). Rococo inslag door vlakke vensteromlijstingen met oren en druiplijstje; doorgetrokken lekdrempels. Dakvenster met inzwenkende belijning, top- en schouderstukken (a

Stadswoning met 16de-eeuwse kern

Ooststraat 10, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 10. Diephuis van oorspronkelijk twee trav., thans drie trav. wegens verbreding l., en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Vermoedelijk in kern opklimmend tot XVIId met XIX- en XX-aanpassingen. Verankerde bakstenen puntgevel met topstuk en muurvlechtingen. XIX-gevelordonnantie met rechth. bovenvensters onder strekse latei. Gewijzigde begane grond met recente winkelpui.

Stadswoning met eclectische houten winkelpui

Noordstraat 1, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 1. Breedhuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), uit XVIIId. Baksteenbouw op hardstenen plint; verkleind r.kelderluik vlg. gebogen strek erboven. Classicistische pilastergevel met geprofileerde bakstenen kroonlijst. Rechth . vensters; bewaarde strekse latei op bovenverd.; vernieuwd houtwerk. L., eclectische houten winkelpui, uit XXa; neorococo getinte kroonlijs

Stadswoning met houten winkelpui

Noordstraat 7, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 7. Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit XIX. Witbeschilderde, gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen. Rechth. bovenvensters in geriemde omlijsting met sluitsteen. Gevelbekroning d.m.v. kroonlijst met tandlijst waaronder paneel. Houten winkelpui (XXa).

Stadswoning met overwelfde doorgang

Ooststraat 26, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 26. Gebouwd eind XVII op stadseigendom van vervallen woonhuis, verkocht in 1688 met toelating aan de koper boven het Handboogstraatje te bouwen tot tegen de gevel van de l. gelegen voormalige herberg z.g. .den papegaey", op voorwaarde .onder d'eerste stagie te laeten een passage daer een man te peerde can passeeren". Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (Vlaamse pannen). Ge

Stadswoning met trapgevel

Appelmarkt 2, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 2. Eertijds resp. z.g. .Zwarthuis" (XVI) .Den Crauhaeck" (XVII), .Den Keyser" (XVIII) en thans .Oud Veurne" vlg. opschrift. Diephuis van vier trav. en twee bouwl. onder zadeldak (pannen), gedateerd 1642 d.m.v. gevelcartouche, doch met XIX-gevelordonnantie. Verankerde bakstenen trapgevel met verhoogde begane grond wegens onderkeldering. Rechth. muuropeningen onder strekse latei; XIX-kozijnven

Stadswoning met winkelpui

Noordstraat 3, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 3. Breedhuis van twee trav. en twee bouwl. met verhoogde begane grond, onder zadeldak (mechanische pannen), uit XXa (?); echter vermoedelijk oudere kern vlg. verhoogde begane grond (kelder) en gecementeerd l.aandak. Bakstenen lijstgevel als variante op de lokale XVIII A-architectuur cf. overgenomen elementen als puilijst, vlakke pilasters op bovenverd., geprofileerde kroonlijst, en centrale

Stadswoning naar ontwerp van C. Van Elslande

Noordstraat 2, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 2. Breedhuis van drie trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen), n.o.v. architect C. Van Elslande (Veurne) van 1921. Bakstenen lijstgevel met sierankers. Imitatieve wederopbouwarchitectuur gemspireerd op de regionale renaissancevormgeving cf. ontleende patronen: houten kruiskozijnen verdiept in tudorboogomlijsting met geprofileerd beloop op doorgetrokken afzaten, op bovenverd.

Stadswoning naar ontwerp van J. Vinck 1920

Noordstraat 5, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 5. Enkelhuis van drie trav. en twee bouwl. (n // straat, mechanische pannen), n.o.v. architect J. Vinck (Veurne) van 1920. Imitatieve wederopbouwarchitectuur geïnspireerd op de lokale XVIIIA-architectuur met inslag van de Lodewijk XIV-stijl. Vermoedelijk oude XVIII-kern aangegeven door licht verhoogde begane grond met rechth. kelderopening, en spoor van l.aandak. Verankerde bakstenen lijstge

Stadswoningen in wederopbouwarchitectuur

Grote Markt 30-34, 31-33, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 30-34. Nr. 34, eertijds z.g. .Den gouden Leeuw" (XVII). Wederopbouwarchitectuur tengevolge verwoesting tijdens eerste wereldoorlog. Diephuizen van twee (nr.30, 33,34) en drie trav. (nr. 31, 31) en twee bouwl. onder zadeldak (pannen). Oorspronkelijk gebouwd kort na 1609 op kosten van de kasselrij, op de plaats van de in dat jaar afgebroken oude Vleeshalle die verplaatst werd naar r.hoek met O

Twee burgerhuizen

Noordstraat 10-12, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 10, 12. Geheel van twee breedhuizen vooruitspringend t.o.v. de rooilijn. Bakstenen lijstgevel van zes trav. + twee afgeschuinde hoektrav. en twee bouwl. Onder zadeldak (mechanische pannen), uit de jaren 1920. Imitatieve wederopbouwarchitectuur gemspireerd op de regionale renaissancevormgeving cf. Overgenomen patronen: houten kruiskozijnen in tudor- en korfboogomlijstingen op afzaat met doorg

Geen afbeelding beschikbaar

Twee burgerhuizen

Ooststraat 8, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 8. Twee diephuizen gelegen recht tgov. St.-Niklaasplaats. L., klokgevel met overhoeks topstuk, van twee trav. en twee bouwl. onder zadeldak (mechanische pannen). In kern opklimmend tot XVII (?) met recentere aanpassingen o.m. Jongere klokgevel (?). Verankerde baksteenbouw. Rechth. kozijnvensters licht verdiept in getoogde omlijsting, op bovenverd. Gewijzigde begane grond met winkelpui. R., t

Vleeshuis

Grote Markt 1, Veurne (West-Vlaanderen)

Nr. 1. Voormalig Vleeshuis. Heden Bureau van Toerisme en Stedelijke Bibliotheek. Het oude Vleeshuis op de N.marktzijde werd in 1609 afgebroken. In 1615 bekostigde de kasselrij de bouw van het Vleeshuis op de O.marktzijde, op de r.hoek bij de Ooststraat. Exponent van de laatrenaissance-architectuur te Veurne naar het iets oudere voorbeeld van het huidig Stadhuis: analoge renaissancepatro

Wezengesticht der Heilige Moeder Gods

Pannestraat 9-17, Veurne (West-Vlaanderen)

Voormalig "Wezengesticht der H. Moeder Gods" volgens gevelsteen. Meisjesweeshuis gesticht door juffrouw Catharina de Geest in 1675 in haar woning in de Pannestraat.

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht omvat de stadskern van Veurne.

Waarden

De stadskern van Veurne is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde

historische, historische in casu architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde: als zijnde een stadskern met een bewaard middeleeuws stratenpatroon, waaruit de vroegste stadsontwikkeling nog af te lezen is. Bovendien zijn de interessante gevelwanden relevant voor de evoluerende stedelijke architectuur te Veurne, die hier tot de 13de eeuw opklimt.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.