Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskom Assebroek

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
14649
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14649

Besluiten

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen met orgel, pastorie, hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-11-1978  ID: 1220

Beschrijving

De dorpskom Assebroek is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat het plein met omringende bebouwing, waaronder de parochiekerk, pastorie, hoeve 't Leenhof, een voormalige gemeenteschool en 19de-eeuwse dorpswoningen en het bouwblok met woningen uit de 20ste eeuw op de hoek van de Jacobus Roelofstraat en de Kerklaan.Waarden

De kerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte-Ontvangenis, de pastorie en de hoeve met het Pastoor Verhaegheplein en hun omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskom Assebroek

Jacobus Roelofstraat, Kerklaan, Pastoor Verhaegheplein (Brugge)
De dorpskom van Assebroek situeert zich rond het Pastoor Verhaegheplein omgeven door 19de-eeuwse dorpswoningen en de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte-Ontvangenis met kerkhof.

Is de omvattende bescherming van

't Leenhof

Pastoor Verhaegheplein 23 (Brugge)
Voormalig neerhof van het "Leenhof", voor het eerst vermeld in 1201. Dit leen was het belangrijkste van Assebroek en was afhankelijk van de Burg van Brugge.


Dorpswoning

Pastoor Verhaegheplein 3 (Brugge)
Halfvrijstaande woning, enkelhuis uit het laatste kwart van de 19de eeuw maar mogelijk met oudere kern, zie vlechtingen in de linkerzijgevel.


Gemeenteschool voor jongens

Pastoor Verhaegheplein 7-9 (Brugge)
Voormalige gemeenteschool voor jongens, gebouwd in 1881, heden in gebruik als woning. De school, met bijhorende woning voor de onderwijzer, is ontworpen door architect René Buyck (Brugge) en had oorspronkelijk zeven traveeën.


Hoekhuis met de Kerklaan en oudere aanbouw

Pastoor Verhaegheplein 1 (Brugge)
Hoekhuis met de Kerklaan uit de jaren 1930 en rechts een lage aanbouw uit de 19de eeuw.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis en kerkhof

Pastoor Verhaegheplein 13 (Brugge)
Neogotische parochiekerk van Ver-Assebroek en orgel. De oudste vermelding van Assebroek gaat terug tot 1187.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekte-Ontvangenis

Pastoor Verhaegheplein 11 (Brugge)
Gebouwd in 1902 en ontworpen door architect Louis Ernest Charels (Brugge).

Is de gedeeltelijke bescherming van

Assebroekse Meersen, Beverhoutsveld en Bergskes

Oedelem (Beernem), Assebroek (Brugge), Oostkamp (Oostkamp)
Dit gebied omvat het voormalige uitgestrekte en thans door talrijke bomenrijen doorsneden Beverhoutsveld met aansluitende graslanddepressie van de Assebroekse Meersen. Het gebied De Bergskes ligt meer verheven op een uitloper van de dekzandrug Maldegem-Stekene. De overgang tussen de dekzandrug en de achterliggende depressie gebeurt bruusk en is goed zichtbaar op het terrein. Ook landschappelijk komt hij goed tot uiting door het contrast tussen het eerder gesloten landschap op de dekzandrug (bebossing) en het half open meersengebied met veel perceelsrandbegroeiing en dominant graslandgebruik. Ver-Assebroek bestond vermoedelijk uit een ringwalsite uit de 11de-12de eeuw, nu staat op de site van het neerhof de kerk en het leenhof.