Beschermd monument

Hoeve Heilig Geesthof

Beschermd monument van 10-11-1993 tot heden

ID
1465
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1465

Besluiten

Heilige Geesthof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1993  ID: 2574

Beschrijving

De hoeve Heilig Geesthof te Holsbeek, is beschermd als monument.Waarden

Het Heilig Geesthof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Heilig Geesthof

Smisstraat 1 (Holsbeek)
Middelgrote hoeve op L-vormig grondplan boven de korfbooginrijpoort gedateerd 1735. Hoofdzakelijk baksteenbouw met verwerking van kalk- en ijzerzandsteen.