Hoeve Heilig Geesthof

Beschermd monument van 10-11-1993 tot heden (Gebrekkig besluit: categorie 6)

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Holsbeek
Deelgemeente Holsbeek
Straat Smisstraat
Locatie Smisstraat 1 (Holsbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24043/103.1
  • 4.01/24043/117.1
  • OB001024

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Heilig Geesthof

Smisstraat 1, Holsbeek (Vlaams-Brabant)

Middelgrote hoeve op L-vormig grondplan boven de korfbooginrijpoort gedateerd 1735. Hoofdzakelijk baksteenbouw met verwerking van kalk- en ijzerzandsteen.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De hoeve Heilig Geesthof te Holsbeek, is beschermd als monument.

Waarden

Het Heilig Geesthof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

historische, in casu architectuurhistorische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.