Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Engels klooster met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-09-1982 tot heden

ID: 14654   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/14654

Besluiten

Woningen en Engels Klooster met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-09-1982  ID: 1830

Beschrijving

De bescherming omvat het reeds als monument beschermde Engels klooster met de onmiddellijke omgeving. Binnen deze afbakening zijn ook de gebouwen van het klooster aan de Carmersstraat en de kloosterhoeven aan de Snaggaardstraat als monument beschermd.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van het Engels Klooster als volgt werd gemotiveerd: "Als klooster gesticht in 1629 met belangrijke bouwperioden in de 17de, 18de en 19de eeuw."

  • Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen, beschermingsdossier DW000431, Carmersstraat 83, Engels Klooster (monument) en omgeving (stadsgezicht), advies KCML (1982).


Waarden

De omgeving van het Engels Klooster is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Engels klooster

Carmersstraat 83-87, Snaggaardstraat 56 (Brugge)
Gebouwenblok ten zuiden begrensd door de Carmersstraat, ten noorden door de Snaggaardstraat en ten westen door de Speelmansstraat. Het deels ommuurde complex bestaat uit verschillende gebouwen- en gebouwengroepen die er werden opgetrokken vanaf circa 1647 tot de 20ste eeuw.


Hoeve Hemelrijck

Snaggaardstraat 21 (Brugge)
Geheel bestaande uit twee aaneengesloten bakstenen diephuizen van twee bouwlagen en een hierop aansluitende muur met steurberen en korfboogpoort voorzien van afgeschuinde dagkanten. Later verhoogd aanbouwsel onder lessenaarsdak tegen de achtergevel en kleine aanbouw tegen de zijgevel. Tegen de rechter buitenmuur van het rechter pand is een stalletje onder lessenaarsdak aangebouwd. Samenstel van twee diephuizen van respectievelijk één en twee/ één travee en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de-17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van restauratie in 1990 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge).


Stadswoning

Snaggaardstraat 15 (Brugge)
Huis van twee + twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit de 16de-17de eeuw. Huidig uitzicht resultaat van restauratie in 1973. Trapgevel (7 treden + topstuk) van verankerde rode baksteen met verwerking van zandsteen voor de hoekkettingen.